Gelex đã mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng

Yến Nhi

13/06/2022 13:48

Trong vòng một tháng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex của CEO Nguyễn Văn Tuấn, biệt danh Tuấn "mượt" đã tổ chức 4 đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

nguyen-van-tuan-1655102402.jpg
Ông Nguyễn Văn Tuấn, biệt danh Tuấn "mượt", thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám dốc CTCP tập đoàn Gelex

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HOSE – Mã: GEX) vừa có báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn cho biết đã tổ chức 4 đợt mua lại trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng trong vòng một tháng qua.

Cụ thể: Ngày 19/5/2022, Gelex công bố thông tin hoàn tất mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 19/5/2021, có lãi suất cố định là 8,5%/năm, kỳ hạn 3 năm và thời gian đáo hạn là ngày 19/5/2022. Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng mệnh giá trái phiếu (100 triệu đồng/trái phiếu) cộng với tiền lãi trái phiếu tính theo số ngày thực tế. Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng 18 triệu cổ phần GEX tại Tập đoàn GELEX và hơn 21 triệu cổ phiếu PXL tại CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Tổng giá trị tài sản bảo đảm được xác định khi phát hành là 460 tỷ đồng. Định kỳ ba tháng một lần, tài sản bảo đảm được định giá lại.

Tiếp đó, ngày 27/5, Gelex thông báo phương án mua lại ba lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 1.200 tỷ đồng. Các trái phiếu này được phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021, tất cả đều có kỳ hạn ba năm. Ngày tổ chức mua lại là 8/6 và 17/6/2022.

Gần đây nhất, ngày 8/6, Gelex cũng đã mua lại toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu GEXH2124003. Được biết, trái phiếu phát hành ngày 31/12/2021 và đáo hạn ngày 31/12/2024 với kỳ hạn 3 năm. Sau hơn 5 tháng phát hành, GEX đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu này.

Như vậy, trong vòng một tháng, Gelex tổ chức 4 đợt mua lại trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Được biệt ngày 27/5, HĐQT Gelex cũng đã thông qua Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 với tổng số tiền gần 426 tỷ đồng và mua lại trái phiếu của 3 đợt phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021 với tổng mệnh giá 1.200 tỷ đồng. 

Theo đó, trong tháng 6, Gelex sẽ chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 5%. Đồng thời, thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn đối với các lô trái phiếu mà trái chủ sử dụng quyền bán lại trước hạn theo điều khoản trái phiếu tại các bản thông tin chào bán đã công bố hoặc theo nhu cầu của trái chủ.

Với tỷ lệ chi trả là 5%, điều đó có nghĩa là nhà đầu tư nắm giữ một cổ phiếu GEX sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán là 29/6. GELEX hiện có vốn điều lệ 8.515 tỷ đồng nên sẽ cần chi gần 426 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex ngày 12/05, Ban lãnh đạo Công ty đã có chia sẻ về các khoản nợ 41,000 tỷ đồng vào cuối năm 2021 và việc mua lại cổ phần doanh nghiệp Nhà nước. Cụ thể, tại đại hội, ông Nguyễn Văn Tuấn, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Gelex đã thay mặt ban lãnh đạo tập đoàn này giải đáp một số lo ngại của nhà đầu tư về dư nợ vay cao và những vấn đề khác.

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về dư nợ vay 22 nghìn tỷ đồng tính đến cuối năm 2021, tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2020, ông Tuấn cho biết nguyên nhân chủ yếu là do hợp nhất VGC và vay nợ mới cho dự án điện gió 140 MW/năm vốn được hưởng mức giá ưu đãi là 8,5 cent. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ ròng giảm xuống dưới 1 lần là an toàn và hợp lý.

GEX tự tin rằng các thủ tục M&A của công ty cho đến nay tuân thủ tất cả các quy định và quy tắc. Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết ông đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEX và cam kết mua, đầu tư lâu dài cùng với các cổ đông và nhà đầu tư khác.

Về vấn đề phát hành trái phiếu, ông Nguyễn Văn Tuấn khẳng định Gelex luôn làm đúng quy trình. Đối tác phát hành của Gelex là các định chế tài chính lớn như Maritimebank, Techcombank, Shinhan, ... “nên chúng tôi tuân thủ đầy đủ quy định về phát hành trái phiếu”. Việc phát hành trái phiếu này tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Yến Nhi