Sẽ tập trung thanh tra chuyên ngành về đấu thầu, đầu tư công trong năm 2022

Trung Kiên

12/11/2021 20:56

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho Nhà nước.

dau-tu-cong-1636725227.jpg
Hoạt động thanh tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2022 tại các địa phương tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2022.

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho Nhà nước.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành KH&ĐT cần tập trung vào những vấn đề gây bức xúc của người dân, dư luận xã hội quan tâm, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành; thực thi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra. Hạn chế tối đa việc chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra.

Theo công văn của Bộ KH&ĐT, hoạt động thanh tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2022 tại các địa phương tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP); hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư (bao gồm đầu tư có vốn đầu tư trong nước và đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài); công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở giao.

Kế hoạch thanh tra chuyên ngành sau khi được ban hành phải được theo dõi, đánh giá việc thực hiện, đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ gửi về Thanh tra Bộ KH&ĐT theo quy định.

Thanh tra Bộ KH&ĐT có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2022 của các Sở KH&ĐT; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT và Thanh tra Chính phủ.

Trung Kiên