Sau 2 đợt phát hành bị “ế”, Bac A Bank tiếp tục chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong bối cảnh lợi nhuận "bốc hơi" mạnh

Mai Ngọc

12/09/2023 15:13

Mới đây, Ngân hàng TMPC Bắc Á (Bac A Bank; mã: BAB) chính thức chào bán sản phẩm trái phiếu phát hành ra công chúng 2022 đợt 3 từ ngày 25/09/2023 đến ngày 16/10/2023, với tổng giá trị chào bán hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo đó, trái phiếu đợt này của Bac A Bank tiếp tục là loại trái phiếu 3 không, gồm: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu Bac A Bank có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn 07 năm đối với hai ký hiệu BAB202203-07L, BAB202203-07C, và 08 năm đối với ký hiệu BAB202203-08C. Thời gian dự kiến mua lại trái phiếu là 18, 24 và 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương ứng với từng ký hiệu trái phiếu.

Trước đó, nhà “bank” cũng đã thực hiện 2 lần phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, các đợt phát hành này của Bac A Bank điều rơi vào cảnh “ế” hàng.

Cụ thể, trong đợt phát hành trái phiếu đợt 1, Bac A Bank cũng gặp khó khăn khi chỉ phân phối được 2,354 triệu trái phiếu trong tổng số 40 triệu trái phiếu chào bán, tương đương 14,71% tổng số đem ra chào bán.

Đến đợt 2, Bac A Bank chào bán tổng cộng 25,6 triệu trái phiếu ra công chúng với mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu đợt 2 cũng thuộc loại 3 không, gồm: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

Có tổng cộng 3 mã trái phiếu được Bac A Bank phát hành, với các kỳ hạn 7-8 năm. Lãi suất của các mã trái phiếu xấp xỉ 11%/năm.

Đây là trái phiếu được phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước tại trụ sở, các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng này trên toàn quốc.

bacabank-6-trang-tien-1694506116.jpeg
Sau 2 lần bị "ế", Bac A Bank tiếp tục phát hành một lượng lớn trái phiếu đợt 3.

Điểm đáng chú ý, sau đợt phát hành, chỉ có 205.500 trái phiếu, tương đương 0,8% tổng số trái phiếu được chào bán có nhà đầu tư đặt mua. Cụ thể, Bac A Bank chỉ bán được 47.000 trái phiếu BAB202202-07L; 100.500 trái phiếu BAB202202-07C và 58.000 trái phiếu BAB202202-08C. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 20,55 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 của Bac A Bank cho thấy, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 139 tỷ đồng (giảm 25%) so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập lãi thuần đạt 640,8 tỷ đồng (tăng hơn 27%) so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của nhà băng này đạt 22,5 tỷ đồng (giảm 26,2%) so với quý trước, giảm tới 38,3% so với quý 4/2022.

Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt mức 26,5 tỷ đồng, giảm 14,2 % so với quý trước và giảm tới 93% so với quý 4/2022.

Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt mức 20,6 tỷ đồng, giảm 33,6% so với quý trước và giảm 93,7% so với quý 4/2022.

Bên cạnh đó, nợ xấu nội bảng của Bac A Bank tính đến ngày 30/06/2023 tăng 32%, lên 679 tỷ đồng, chủ yếu do nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn, từ 30 tới dưới 90 ngày) tăng gần 3 lần.

Bên cạnh đó, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ bị mất vốn, từ 90 ngày dưới 180 ngày) tăng 52%. Còn nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn, từ 180 ngày trở lên) dù chỉ tăng 1,5% nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng nợ xấu của nhà băng.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của Bac A Bank tăng từ mức 0,55% hồi đầu năm lên 0,7% sau 6 tháng. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu đạt 158% tại ngày 30/6, giảm so với mức 204% cuối năm 2022. 

Tại ngày 30/6, tổng tài sản ngân hàng đạt 135.266 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tăng 8,7%, lên 105.366 tỷ đồng. Trong kỳ, chi phí hoạt động của Bac A Bank tăng đến 72,7% lên mức hơn 545,4 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 25,6% xuống mức 172,1 tỷ đồng.

ngan-hang-bac-a-la-ngan-hang-gi-1-1694506097.jpeg
Lợi nhuận trong quý 2/2023 của Bac A Bank bốc hơi mạnh.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Bac A Bank trong quý 2/2023 chỉ đạt 111,2 tỷ đồng, “bốc hơi” 58,6% lợi nhuận so với quý 1/2023 và giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Hoạt động kinh doanh kém sắc trong quý 2/2023 phần nào đã ảnh hưởng chung tới kết quả luỹ kế 6 tháng đầu năm của nhà băng này.

Lũy kế 6 tháng đầu năm của Bac A Bank chỉ đạt 380,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kế hoạch lợi nhuận 880 tỷ đồng trong năm 2023, Bac A Bank đã thực hiện được 43% kế hoạch sau 6 tháng đầu năm.

Cùng với hoạt động kinh doanh kém sắc, chất lượng tín dụng của Bac A Bank cũng suy giảm khi nợ xấu tăng 27,5% trong quý 2 và tăng 32,1% trong 6 tháng đầu năm.

Tổng nợ xấu nội bảng của Bac A Bank tính đến ngày 30/06/2023 tăng 32,1% so với đầu năm lên mức gần 679 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng gấp 4 lần đạt mức 175,5 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 52,1% lên mức hơn 75,5 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng nhẹ 1,4% lên gần 428 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng của Bac A Bank tăng từ 0,5% lên 0,7%.

Mai Ngọc