Mộc Châu Milk trình chia cổ tức 2021 tỷ lệ 25%, kế hoạch lãi 2022 đạt 344 tỷ đồng

Thúy An

14/03/2022 08:32

HĐQT Mộc Châu Milk trình kế hoạch doanh thu thuần tăng 6,7% lên 3.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 7,6% lên 343,5 tỷ đồng, chính sách cổ tức năm 2022 sẽ là tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

moc-chau-milk-1647221406.jpg
Năm 2021, Mộc Châu Milk đạt 2.926 tỷ đồng doanh thu thuần

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT Mộc Châu Milk (UPCoM: MCM) trình kế hoạch doanh thu thuần tăng 6,7% lên 3.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 7,6% lên 343,5 tỷ đồng. Đồng thời chính sách cổ tức năm 2022 sẽ là tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

Nhìn lại năm 2021, doanh nghiệp đạt 2.926 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,6%; lợi nhuận sau thuế 319 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm trước nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh (lãi tiền gửi).

Tại thời điểm cuối năm, công ty sữa có 1.657 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vào đầu năm 2021, Mộc Châu Milk đã hoàn tất phát hành 43,2 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và cán bộ công nhân viên để tăng vốn lên 1.100 tỷ đồng.

Với kết quả này, HĐQT đề xuất chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%, tương đương với mức thanh toán 275 tỷ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10% vào cuối năm trước. Kế hoạch chia cổ tức còn lại được ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách và chi trả.

Mộc Châu Milk thông tin đã năm trước đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của tỉnh Sơn La cho dự án mở rộng quy mô trung tâm giống bà sữa Mộc Châu và tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu.

Thúy An