Lợi nhuận quý II của KienlongBank tăng gấp 2 lần cùng kỳ

Bảo Hân

02/08/2022 17:10

KienlongBank vừa công bố công bố lợi nhuận ròng quý II/2022 đạt 176,9 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 348,24 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm.

kienlongbank-1659434883.jpg
Tại thời điểm 30/6/2022, tổng dư nợ cấp tín dụng tại KienlongBank đạt 39.398 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với thu nhập lãi thuần đạt 505,45 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận 92,27 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh, gấp 2,5 lần so với quý II/2021, đạt hơn 13,9 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 26,12 tỷ đồng.

KienlongBank cũng ghi nhận đạt 221,28 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng 115% so với mức 103,08 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu nhập lãi thuần đạt 948,91 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 157,3 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gấp 4 lần, đạt 44,1 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế KienlongBank đạt hơn 348,24 tỷ đồng. 

Với kết quả này, KienlongBank đã thực hiện được 52% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng dư nợ cấp tín dụng tại KienlongBank đạt 39.398 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất ghi nhận 73.735 tỷ đồng. Về huy động vốn, tổng tiền gửi khách hàng ghi nhận 67.186 tỷ đồng. Kỳ này, tỉ lệ nợ xấu toàn hàng của KienlongBank duy trì ở mức thấp (dưới 2%), chỉ còn 1,35%. 

Đặc biệt, kết thúc quý II, số lượng nhân sự làm việc trên toàn hệ thống KienlongBank là 3.419 người (tăng 134 người so với kỳ trước). Tổng thu nhập của cán bộ nhân viên toàn hệ thống kỳ này tăng gần 34% so với kỳ trước. Trong 8 tháng vừa qua, KienlongBank đã có 2 đợt điều chỉnh lương cho toàn thể cán bộ nhân viên với mức tăng lương toàn hệ thống khoảng 20%.

Được biết, trong năm nay, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 660 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 77.700 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 85.000 tỷ đồng và tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. 

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, KienlongBank đã đảm bảo và gần như hoàn thành các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch đã đề ra.

Bảo Hân