Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cục hải Quan Hải Phòng giảm gần 5% tháng 2

Phạm Hường 

14/03/2024 11:56

Theo thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 02 năm 2024 giảm 4.76%, trong đó kim ngạch xuất khẩu giảm 5,58%, kim ngạch nhập khẩu đạt giảm 3,89% so với cùng kỳ.

kim-ngach-xuat-nhap-khau-pld-1710390257.jpg
Ảnh minh họa, Nguồn intenet

Cụ thể tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 7.798,42 triệu USD, giảm 4,76% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt  3.974,40 triệu USD, giảm 5,58% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 28.03 triệu USD, giảm 25,26% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch nhập khẩu đạt 3.824,02 triệu USD, giảm 3,89% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.396,77 triệu USD, giảm 3,94% so với cùng kỳ năm 2023.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể thì kim ngạch nhập khẩu 5 mặt hàng gồm: ô tô các loại, linh kiện phụ tùng ô tô, sắt thép, mỹ phẩm và máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2023 (cụ thể: mặt hàng ô tô các loại đạt 79.51 triệu USD tăng 9.74%, mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 27.21 triệu USD tăng 0,91%, mặt hàng sắt thép đạt 295.64 triệu USD tăng 7,17%, mặt hàng mỹ phẩm đạt 1.15 triệu USD tăng 29,71% và mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.626,58 triệu USD tăng 3,76%).

Kim ngạch 4 mặt hàng nhập khẩu gồm: xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu và bia rượu giảm so với cùng kỳ năm 2023 (cụ thể mặt hàng xe máy đạt 0.78 triệu USD giảm 76,93%, mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy đạt 0.79 triệu USD giảm 65,61%, mặt hàng xăng dầu đạt 19.70 triệu USD giảm 61,43%% và mặt hàng bia rượu đạt 0.59 triệu USD giảm 44,98%).  

Kim ngạch nhập khẩu có thuế 3 mặt hàng gồm: ô tô các loại, sắt thép và mỹ phẩm tăng so với cùng kỳ năm 2023 (cụ thể: mặt hàng ô tô các loại đạt 79.51 triệu USD tăng 9,74%, mặt hàng sắt thép đạt 321.94 triệu USD tăng 155,4% và mặt hàng Mỹ phẩm đạt 1.13 triệu USD tăng 29,31%).

Kim ngạch 6 mặt hàng nhập khẩu có thuế gồm: linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, bia rượu và máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2023 (cụ thể mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 4.86 triệu USD giảm 44,63%, mặt hàng xe máy đạt 0.78 triệu USD giảm 76,92%, mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy đạt 0.78 triệu USD giảm 66,28%, mặt hàng xăng dầu đạt 19.06 triệu USD giảm 61,73%, mặt hàng bia rượu đạt 0.55 triệu USD giảm 46,91% và mặt hàng máy móc thiết bị đạt 297.16 triệu USD giảm 9,54%). 

Phạm Hường