KBC của doanh nhân Đặng Thành Tâm giải trình như thế nào khi bị HoSE nhắc nhở vì giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định?

Yến Nhi

11/04/2022 10:18

KBC cho biết để xảy ra sự việc nêu trên là do công ty có sự thiếu sót khi chưa cập nhật đầy đủ, cũng như chưa hiểu đúng quy định mới của pháp luật điều chỉnh về vấn đề này.

Vào ngày 8/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở đối với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC) về việc giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định.

Theo HoSE, qua quá trình theo dõi và kiểm tra đơn vị này nhận thấy KBC đã đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ tại ngày 15/03/2022 vượt 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 8, Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định: "Khối lượng đặt bán trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% đến tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN". Vì vậy HoSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị KBC phải tuân thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

z-a-7229-1649608837.jpgSở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở đối với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC) về việc giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định

Đến ngày 9/4, KBC đã có văn bản giải trình về vấn đề giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định. Theo KBC, doanh nghiệp này đã thực hiện giao dịch bán 5.950.978 cổ phiếu quỹ từ ngày 16/2 đến ngày 16/3/2022.

Trong giai đoạn từ ngày 16/2 đến 14/3, giao dịch bán cổ phiếu quỹ nêu trên được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh. Theo đó, toàn bộ các giao dịch này đều tuân thủ giới hạn về khối lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại thời điểm ngày 15/3, KBC thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận với khối lượng 1.000.078 cổ phiếu. Theo đó, số lượng cổ phiếu này đã vượt quá 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký.

KBC cho biết để xảy ra sự việc nêu trên là do công ty có sự thiếu sót khi chưa cập nhật đầy đủ, cũng như chưa hiểu đúng quy định mới của pháp luật điều chỉnh về vấn đề này. KBC đã hiểu quy định khối lượng giao dịch 10% cho một ngày chỉ áp dụng theo phương thức khớp lệnh mà không bao gồm việc áp dụng cho phương thức giao dịch thỏa thuận khi bán cổ phiếu quỹ.

Nhận thức được vấn đề trên, ngày 07/04/2022, KBC đã gửi công văn 0704/2022/KBC-CV để giải trình sự việc trên với HoSE. Ngay sau đó, ngày 08/04/2022, KBC đã nhận được văn bản nhắc nhở của sở về sự việc như trên.

Theo KBC, mặc dù đây là giao dịch thỏa thuận với khối lượng không lớn, không làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, qua sự việc này, KBC xin tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, năm 2021 doanh thu thuần của KBC đạt 4.308 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 955 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.

Năm 2022, KBC đặt mục tiêu đạt 9.800 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 4.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng gấp 2,3 lần và 4,7 lần so với kết quả năm trước.

Yến Nhi