Kinh Bắc của Chủ tịch Đặng Thành Tâm dự kiến phát hành gần 190 triệu cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn cổ phần

Thùy Linh

07/12/2021 10:41

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) vừa thông qua nghị quyết phát hành hơn 189,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (tức sở hữu cứ 3 cp sẽ nhận được 1 cp mới).

dang-thanh-tam-chu-tich-hdqt-tong-cong-ty-phat-trien-do-thi-kinh-bac-1638848345.jpg
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Cụ thể, nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần (988 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1.675 tỷ) tại thời điểm 31/12/2020 theo báo cáo tài chính riêng lẻ 2020 đã được kiểm toán. Sau phát hành, vốn điều lệ của Kinh Bắc dự kiến tăng từ 5.757 tỷ lên 7.656 tỷ đồng.

Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý IV này đến quý I/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trước đó vào tháng 10, doanh nghiệp đầu ngành của mảng bất động sản khu công nghiệp đã chào bán xong 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 34.096 đồng/cp cho Dragon Capital và 6 nhà đầu tư trong nước. Tổng số tiền thu về 3.409,6 tỷ đồng.

Trên thị trường, từ trung tuần tháng 7, cổ phiếu KBC đã tăng 77% từ vùng 31.000 đồng/cp lên vùng đỉnh 55.000 đồng/cp và hiện điều chỉnh về 49.000 đồng/cp chốt phiên 6/12.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Kinh Bắc đạt gần 3.077 tỷ đồng doanh thu thuần và 572 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt gấp 3,3 lần và 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý 3/2021, Tổng tài sản của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã vượt mốc 30.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Phần lớn giá trị tài sản nằm ở hàng tồn kho (11.515 tỷ đồng), phải thu ngắn hạn (9.695 tỷ đồng), tiền và khoản đầu tư ngắn hạn tại Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Sen (5.652 tỷ đồng).

Thùy Linh