Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc của Chủ tịch Đặng Thành Tâm lãi ròng 572 tỷ đồng trong 9 tháng

Bảo Hân

27/10/2021 18:55

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) đạt gần 3.077 tỷ đồng doanh thu thuần và 572 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt gấp 3,3 lần và 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

dang-thanh-tam-chu-tich-hdqt-tong-cong-ty-phat-trien-do-thi-kinh-bac-1635335544.jpg
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã chứng khoán: KBC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021.

Theo báo cáo tài chính, KBC doanh thu thuần tăng trưởng gần 61% so với cùng kỳ, đạt gần 325 tỷ đồng, được đóng góp phần lớn từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, biên lãi gộp của doanh nghiệp giảm từ 57% ở cùng kỳ về 49%.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay và chi phí bán hàng (gồm tư vấn pháp lý, môi giới,...) phát sinh trong kỳ tăng mạnh, lần lượt ghi nhận 155 tỷ đồng và 13,6 tỷ đồng.

Do đó, doanh nghiệp lỗ thuần 35,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi thuần 8,9 tỷ đồng. Kết quả trong quý 3, Kinh Bắc lỗ ròng 68,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ ròng 20,8 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Kinh Bắc đạt gần 3.077 tỷ đồng doanh thu thuần và 572 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt gấp 3,3 lần và 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý 3/2021, Tổng tài sản của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã vượt mốc 30.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Phần lớn giá trị tài sản nằm ở hàng tồn kho (11.515 tỷ đồng), phải thu ngắn hạn (9.695 tỷ đồng), tiền và khoản đầu tư ngắn hạn tại Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Sen (5.652 tỷ đồng).

Bảo Hân