Hội Nhà báo Hải Phòng phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX

Vi Ba

01/06/2024 11:54

Ngày 31/5, Hội Nhà báo Hải Phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Hội nghị phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024.

ong-pham-ngoc-duong-pld-1717174600.jpg
 Ông Phạm Ngọc Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

“Giải Búa liềm vàng” lần thứ IX - năm 2024 thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các hoạt động Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

ong-nguyen-anh-tu-pld-1717174600.jpg
 Ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NHà báo Hải Phòng phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng nhấn mạnh việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 được xác định không chỉ là nhiệm vụ, là trách nhiệm của đội ngũ các nhà báo trong công tác tuyên truyền, mà còn là diễn đàn để các nhà báo bày tỏ tình cảm, quan điểm tư tưởng của mình đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Giải Báo chí toàn quốc lan tỏa những cách làm tốt, gương điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cũng như kịp thời phát hiện, ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc, những biểu hiện sai trái, những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ đảng viên…nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đảng với niềm tin yêu của Nhân dân. 

Năm 2023, Hội viên Hội Nhà báo Hải Phòng thuộc Chuyên đề An ninh Hải Phòng vinh dự được nhận Giải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII .

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Giải Búa liềm vàng” được phát động từ năm 2016, là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng 

Mục đích, ý nghĩa của “Giải Búa liềm vàng”:

Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc viết, sáng tác tác phẩm để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Đồng thời cổ vũ các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Vi Ba