Hậu Giang phê duyệt quy hoạch chung đô thị Cây Dương hơn 1.400 ha

Thiên Kim

16/07/2021 12:08

Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Cây Dương (huyện Phụng Hiệp) đến năm 2040 với diện tích 1.490ha, trong đó, diện tích đất xây dựng là 750ha...

Theo đó, phạm vi ranh giới nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Cây Dương, có diện tích khoảng 1.490ha. Trong đó, dự kiến diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2025 khoảng 540ha, đến năm 2040 khoảng 750ha…

Theo Quyết định, tương lại đô thị Cây Dương là thị trấn huyện lỵ của huyện Phụng Hiệp; Trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa, khoa học kỹ thuật, thương mại - dịch vụ, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, đầu mối giao thông - giao lưu trong huyện và vùng liên huyện.

qh-phung-hiep-1626268049.png

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Cụ thể, định hướng phát triển không gian đô thị: Phát triển khu vực đô thị phải đồng bộ, hiện đại, có giá trị kiến trúc cảnh quan; có định hướng không gian mở, đa năng, thuận lợi liên kết phát triển giữa các khu vực trong đô thị. Xây dựng cấu trúc không gian toàn vùng, bao gồm hệ thống cấu trúc lưu thông kết nối các vùng, cấu trúc vùng nông nghiệp, nuôi trồng, cấu trúc vùng phát triển đô thị và tiểu thủ công nghiệp hiện đại. Tạo lập, tổ chức không gian phát triển trên cơ sở tận dụng khai thác tối đa yếu tố địa hình, địa vật, cảnh quan và mối quan hệ hữu cơ với các khu vực lân cận. Trong đó, chú trọng phát triển cây xanh theo các tuyến giao thông. Quy hoạch đảm bảo hình thành một đô thị đẹp, hiện đại độc đáo, có bản sắc. Đối với khu vực thị trấn hiện hữu cần rà soát và kiểm tra lại sự liên hệ gắn kết hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và tính hợp lý của từng khu chức năng. Trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh những điểm bất hợp lý và khó thực hiện.

Quy hoạch và tổ chức lại các khu chức năng đô thị, phát triển các cơ sở hạ tầng xã hội và các dịch vụ cần thiết; cải thiện hạ tầng cơ sở công cộng, văn hóa, các trung tâm giáo dục đào tạo, dịch vụ y tế và giải trí. Phát triển các vùng du lịch gắn với văn hóa, đô thị và cảnh quan tự nhiên theo mô hình du lịch sinh thái.

Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng đô thị: Các khu hiện có hạn chế phát triển; các khu cần chỉnh trang, cải tạo; các khu cần bảo tồn, tôn tạo, các khu chuyển đổi chức năng; khu phát triển mới; khu cấm xây dựng, các khu dự trữ phát triển…

mot-phan-huyen-phung-hiep-hau-giang-1626268123.jpg
Một phần huyện Phụng Hiệp

Yêu cầu định hướng bảo tồn cảnh quan thiên nhiên: Tổ chức quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan, phân khu chức năng phải phù hợp với điều kiện địa hình và bản sắc khu vực, đảm bảo môi trường sống, đảm bảo tính bền vững của môi trường và cảnh quan thiên nhiên, tiện nghi đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn. Sử dụng đất phải khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong phạm vi liền kề về không gian kiến trúc cũng như hạ tầng kỹ thuật sao cho khai thác quỹ đất hiệu quả nhất để phát triển các khu chức năng phù hợp. Bảo tồn các vùng cảnh quan đặc trưng, các trục cảnh quan sông nước, kênh rạch độc đáo, bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm họa ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và nét đặc trưng của địa phương. Xây dựng chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp phối hợp với đơn vị tư vấn cùng các sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức lập đồ án quy hoạch theo nội dung nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt./.

 

Thiên Kim