Hà Nội: Giải quyết việc làm đạt 60,8% kế hoạch giao trong năm

Lê Vương

28/05/2024 10:48

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 127 phiên giao dịch việc làm với 3.660 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 75.102 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 27.435 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 8.735 lao động.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính riêng trong tháng 5, Thành phố giải quyết việc làm cho 27.037 lao động. Trong đó, giải quyết việc làm cho 8.778 lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 647,1 tỷ đồng; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm 1.626 lao động; số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác 16.633 lao động.

Trong tháng 5, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm với 632 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 13.991 người; số lao động được phỏng vấn 4.996 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên 1.626 lao động.

giai-quyet-viec-lam-pld-1716867520.jpg
Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức nhằm kết nối cung – cầu lao động.

Như vậy, 5 tháng đầu năm, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 100.335 lao động (trong đó, tạo việc làm  cho 31.448 lao động từ xét duyệt hộ gia đình vay vốn từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội ước cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố với số tiền là 3.011 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 8.735 lao động  thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm; số lao động được cung ứng giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 60.152 lao động), đạt 60,8% kế hoạch giao trong năm. Ước 6 tháng đầu năm, tạo việc làm mới cho 120.000 lao động, đạt 73% kế hoạch năm, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Tới hiện tại, Thành phố đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 24.963 trường hợp với số tiền hỗ trợ  793,7 tỷ đồng, số lao động hưởng BHTN đã giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2023; 100% trường hợp đề nghị hưởng BHTN được tư vấn tìm việc làm mới, trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho 307 người với số tiền 1,25 tỷ đồng. 

Thẩm duyệt, chấp thuận vị trí việc làm của người nước ngoài lao động tại Việt Nam cho 2.082 lượt doanh nghiệp với 1.119 vị trí nhà quản lý, 83 vị trí giám đốc điều hành, 1.388 vị trí chuyên gia, 400 vị trí lao động kỹ thuật. Cấp mới 2.291 giấy phép; cấp lại 696 giấy phép; gia hạn 971 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thông báo miễn cấp 338 trường hợp người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động. Tiếp nhận đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu cho 602 đơn vị với 81.067 thiết bị nhập khẩu.

Nhìn chung, công tác giải quyết việc làm, tuyển sinh đào tạo nghề luôn được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và đơn vị đẩy mạnh thực hiện. Ngay từ đầu năm 2024, Sở đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của HĐND Thành phố và các chương trình, kế hoạch của UBND Thành phố. Về cơ bản các nhiệm vụ được thực hiện theo đúng kế hoạch chương trình công tác đã xây dựng; các chỉ đạo thường xuyên cũng được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu. Trong đó, kết quả giải việc làm đến nay đã đạt gần 70% kế hoạch giao.

Theo ông Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, định hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2024 sẽ là xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đối với 13 lĩnh vực dịch vụ việc làm.

“Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức thu thập, cung cấp thông tin về nhu cầu tìm việc, học nghề, xuất khẩu lao động của người lao động qua các hình thức. Định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm. Phối hợp với bảo hiểm xã hội Thành phố thực hiện chữ ký số trong việc giải quyết BHTN cho người lao động.

Tổ chức tập huấn công tác an toàn lao động cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn theo kế hoạch. Tổ chức đối thoại và tập huấn Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 cho các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn Thành phố” – ông Nam cho hay.

Lê Vương