Gần 13.900 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 9

Trọng Đạt

07/10/2023 15:18

Theo dữ liệu từ Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị trái phiếu được phát hành trong tháng 9/2023 đạt 13.865 tỷ đồng. Trong đó, ngành ngân hàng phát hành 9.500 tỷ đồng, chiếm 68,5% tổng giá trị phát hành trong tháng…

Theo VBMA, tính đến ngày 30/9/2023, có 14 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị 13.865 tỷ đồng. Trong đó, có 5 đợt phát hành ra công chúng được hoàn thành trong tháng 9 đều có ngày phát hành từ tháng 8 với tổng giá trị 3.947 tỷ đồng. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 9,1%/năm, kỳ hạn trung bình là 4,1 năm.

Cũng trong số 14 đợt phát hành này, có 7 đợt do ngành ngân hàng phát hành với tổng giá trị 9.500 tỷ đồng, chiếm 68,5%. Ngành bất động sản đứng ngay sau với 3.000 tỷ đồng từ 2 đợt phát hành. Ngành vận tải với 4 đợt phát hành với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng và ngành sản xuất với 1 đợt phát hành trị giá 165 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là hơn 160 ngàn tỷ đồng, gồm 22 đợt phát hành ra công chúng trị giá 20.424 tỷ đồng (chiếm 12,7% tổng giá trị phát hành) và 129 đợt phát hành riêng lẻ trị giá gần 140.000 tỷ đồng (chiếm 87.3% tổng số). Ngành ngân hàng chiếm đa số với 69.719 tỷ đồng (chiếm 43,5%), theo sau là nhóm bất động sản, với 55.677 tỷ đồng (chiếm 34,7%).

thi-truong-trai-phieu-1696666435.jpeg
Tổng giá trị trái phiếu được phát hành trong tháng 9/2023 đạt 13.865 tỷ đồng.

Cũng theo VBMA, trong tháng 9, các doanh nghiệp đã mua lại 9.249 tỷ đồng, giảm 47,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 4 tháng cuối năm 2023, ước tính sẽ có khoảng 60.835 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

Về kế hoạch phát hành sắp tới, VBMA ghi nhận sẽ có 4 doanh nghiệp phát hành trái phiếu gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Nam Long; Mã CK: NLG); Công ty Cổ Phần Đầu tư Văn Phú – Invest (Văn Phú – Invest; Mã CK: VPI); Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Hải An); Công ty Cổ Phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land).

Cụ thể, HĐQT Nam Long đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, số lượng tối đa là 5.000 trái phiếu. Trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, lãi suất trong 6 tháng đầu là 9,6%/năm.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest, HĐQT cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 650 tỷ đồng; lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường…

Với Hải An, HĐQT công ty này đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, số lượng dự kiến là 500 trái phiếu. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 6%/năm.

Tương tự, HĐQT Khải Hoàn Land đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 840 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.

Theo Khải Hoàn Land, thời gian dự kiến thực hiện đợt chào bán này là từ quý 4/2023 đến quý 1/2024. Trong trường hợp cổ phiếu không bán hết, Khải Hoàn Land sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán, nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia được chào bán.

Trọng Đạt