Cũng kinh doanh bất động sản nhưng doanh thu, lợi nhuận của Vinhomes vẫn vượt trội so với phần còn lại

Vũ Hạ

02/08/2021 17:13

Trong 6 tháng đầu năm, hầu như các công ty bất động sản đều ăn nên làm ra khi doanh thu, lợi nhậu đều tăng mạnh. Trong số những công ty này, dẫn đầu là Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) có lợi nhuận sau thuế lên đến hơn 10.000 tỷ đồng, bằng tổng số lợi nhuận của khoảng hơn 10 công ty bất động sản khác cộng lại.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), tổng doanh thu thuần hợp nhất quý 2/2021 của doanh nghiệp đạt hơn 28.700 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt hơn 13.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 10.300 tỷ đồng. Đây là con số khá lớn, tính ra, tăng gần ba lần so với cùng kỳ năm 2020.

Một đại gia khác trong lĩnh vực này là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (NVL) trong quý 2/2021 có doanh thu lên đến gần 7.100 tỷ đồng, tăng tăng gần 282% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì thế, lợi nhuận sau thuế của NoVa trong nữa đầu năm 2.014 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Không kém các công ty khác, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cũng có một kỳ làm ăn thuận lợi khi quý 2/2021 có doanh thu thuần 3.563 tỷ đồng, tăng gấp 6,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 6.517 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế là 830 tỷ đồng, hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty Lợi nhuận sau thuế
Công ty cổ phần Vinhomes 10.300 tỷ đồng
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa 2.014 tỷ đồng
Tập đoàn Đất Xanh 830 tỷ đồng
Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long 412 tỷ đồng
Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 180 tỷ đồng
Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons 102,4 tỷ đồng

Tương tự, Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (HTN) có doanh thu thuần 1.696 tỷ đồng, gấp 3 lần và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 82,4 tỷ đồng, gấp 31 lần cùng kỳ. Nếu như cùng kỳ, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty này là âm 2,4 tỷ đồng thì qua năm 2021 công ty bắt đầu bán được nhiều hàng hơn, bằng chứng là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng đột biến lên đến 102,4 tỷ đồng.

Sáu tháng đầu năm, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) có lợi nhuận sau thuế hơn 412 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) có doanh thu 1.150 tỷ đồng trong quý 2, gấp hơn 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này có doanh thu gần 1.200 tỷ đồng, tăng 418%, còn lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ. Như vậy, tính ra, chỉ cần 6 tháng, TTC Land đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và 95% kế hoạch lợi nhuận.

Vũ Hạ