Chính phủ khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Gia Bảo

01/10/2023 08:28

Ngày 29/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Khuyến khích có đề xuất đổi mới, sáng tạo

Theo đó, Nghị định 73 của Chính phủ khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, Nghị định cũng khuyến khích, bảo vệ cán bộ có đề xuất đổi mới, sáng tạo được cơ quan sử dụng cán bộ xem xét, quyết định cho thực hiện trong phạm vi thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không trái quy định của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan nhà nước cấp trên và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh đó, đối với cán bộ có đề xuất mới, sáng tạo được cơ quan sử dụng cán bộ xem xét, quyết định cho thực hiện, có kết quả đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, của ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị được ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng xứng đáng.

Cơ quan sử dụng cán bộ báo cáo, xin ý kiến cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp trước khi phê duyệt và đánh giá kết quả thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo.

Việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ phải được thực hiện kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch; đúng đối tượng, trình tự, thủ tục theo quy định và pháp luật có liên quan. Cơ quan, người có thẩm quyền phải kịp thời xem xét, đánh giá kết quả thực hiện, xác định rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá khách quan, toàn diện đối với việc đề xuất và thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo.

Cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung có thể không bị xử lý trách nhiệm, được loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định.

thu-tuc-hanh-chinh-16892972761402117937093-1696056502.jpeg
Ảnh minh hoạ.

Không được bao che tham nhũng

Nghị định 73 của Chính phủ ngoài việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, cũng có những quy định về việc cơ quan, tổ chức, cán bộ và cá nhân không được làm.

Cụ thể, cơ quan, tổ chức, cán bộ và cá nhân không được lợi dụng chính sách, biển pháp khuyến khích, bảo vệ cán bộ mà thực hiện hoặc bao che cho hành vi tham nhũng, tiêu cực, trục lợi, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước…làm tác động tiêu cực đến đời sống của nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cản trở, gây khó khăn, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ năng động, sáng tạo, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình đề xuất, thực hiện, hoàn thành đề xuất vì lợi ích chung.

Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong trình tự, thủ tục phê duyệt và triển khai thực hiện các đề xuất đổi mới, sáng tạo. Không chấp hành sự phân công của cơ quan, tổ chức về việc giao thực hiện đề xuất; thực hiện không đúng đề xuất được cơ quan sử dụng cán bộ quyết định cho thực hiện.

Không chấp hành chỉ đạo của cơ quan sử dụng cán bộ về việc tiếp tục, dừng hoặc chấm dứt thực hiện đề xuất; lợi dụng việc thực hiện đề xuất để né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan.

Xử lý trách nhiệm đối với cán bộ năng động, sáng tạo, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình đề xuất, thực hiện đề xuất đã được đánh giá là hoàn thành quy định tại Điều 18 Nghị định 73.

Nhiều hình thức khen thưởng 

Các chính sách khuyến khích cán bộ đề xuất đổi mới, sáng tạo được quy định bao gồm: Tuyên dương, biểu dương và khen thưởng; được lấy làm căn cứ để đánh giá trước khi xếp loại, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, luân chuyển theo hướng ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ; được đánh giá là có thành tích xuất sắc để xét nâng ngạch, nâng lương trước 12 tháng...

Về trình tự, thủ tục phê duyệt, Chính phủ nêu rõ khi đề xuất đổi mới, sáng tạo được đưa ra, người đứng đầu cơ quan sẽ chủ trì họp tập thể lãnh đạo để xem xét, thảo luận và biểu quyết. Đề xuất sẽ được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% ý kiến biểu quyết. 

Trường hợp không được tập thể lãnh đạo thông qua, người đứng đầu quyết định cho triển khai thực hiện nếu xét thấy đề xuất của cán bộ là cần thiết, có tính khả thi và chịu trách nhiệm trước cơ quan sử dụng cán bộ cấp trên và trước pháp luật về quyết định của mình.

Với đề xuất đổi mới sáng tạo có phạm vi rộng, nội dung phức tạp, trường hợp cần thiết người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ thành lập hội đồng đánh giá đề xuất để quyết định.

Cán bộ TP.HCM có tâm lý lo ngại là có thật!

Vào tháng 4/2023, tại buổi làm việc với Thường trực Chính phủ, Bí thư Thành Uỷ Nguyễn Văn Nên có chia sẻ trong bối cảnh tăng trưởng của thành phố đang đi chậm dần, đứng trước bối cảnh chưa từng có, phức tạp, khó lường, thành phố cần những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Bộ Chính trị đã đưa ra Kết luận 14 về bảo vệ cán bộ, cho phép chúng ta tìm cách để giải quyết vấn đề về phát triển. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm hoàn chỉnh Nghị định thực hiện Kết luận 14 trong bối cảnh tình hình hiện nay để cán bộ yên tâm hành động vì lợi ích chung.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, việc thành phố có tình trạng lo ngại về thực hiện công vụ của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức là có thật. 

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có chỉ thị về nội dung này, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn thiện khung pháp lý để cán bộ, công chức yên tâm thực hiện công vụ theo hướng vừa chống tham nhũng có hiệu quả vừa kiến tạo môi trường phát triển.

Chậm trễ trong thực thi công vụ và thái độ e ngại của cán bộ, công chức cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến kết quả phát triển kinh tế Thành phố quý I không đạt mục tiêu đề ra, theo Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại buổi làm việc, còn Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, vấn đề quan trọng hàng đầu của thành phố cũng như các địa phương khác là phải giải phóng được tư tưởng cho cán bộ, công chức, những người thực hiện công vụ.

Muốn làm được điều này, phải khắc phục được tư tưởng "3 không" của một bộ phận cán bộ hiện nay, đó là "không nói, không tham mưu đề xuất, không triển khai hoặc triển khai cầm chừng", vừa làm, vừa nghe ngóng.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, muốn khắc phục được điều này, không chỉ cần chủ trương mà còn cần có cơ chế, quy định để tạo môi trường an toàn cho cán bộ làm việc.

Đóng góp ý kiến về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết thêm, hiện Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đây là nghị định rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực, các vị trí công tác của cán bộ.

Về tình trạng cán bộ ngại làm do sợ sai phạm, ông Nguyễn Duy Thăng cho rằng đây là vấn đề không chỉ của riêng TP.HCM. Thành phố cần có chỉ thị để tháo gỡ tình trạng này.

 

Gia Bảo