Chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Trung Kiên

10/08/2021 14:28

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Trần Quân, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước kể từ ngày 6/8/2021.

tran-quan-1628580445.jpg
Ông Trần Quân (Ảnh: KBNN)

Ngày 10/8, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố điều động, bổ nhiệm ông Trần Quân làm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN), thay cho vị trí ông Nguyễn Đức Chi để lại.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân bày tỏ sự biết ơn tới Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và tập thể Ban Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo điều hành hệ thống KBNN. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn của cá nhân Tổng Giám đốc trước Ban Lãnh đạo Bộ Tài chính và hệ thống KBNN.

Đồng thời, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân đã hứa với Lãnh đạo Bộ Tài chính không ngừng học tập, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và cùng với tập thể Ban Lãnh đạo KBNN, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống KBNN tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành Tài chính thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Trần Quân sinh năm 1983, ông giữ chức Chánh văn phòng Bộ Tài chính từ năm 2017.

Trung Kiên
Trần Quốc Quỳnh (Bình Phước)

Trần Quốc Quỳnh (Bình Phước)

09:30 11/08/2021

Chúc mừng ông, tuổi trẻ tài cao.