8 tháng đầu năm 2022, Thế Giới Di Động của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài lãi gần 3.200 tỉ đồng

Thúy An

29/09/2022 17:23

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2022 với doanh thu hơn 10.400 tỉ đồng và lãi sau thuế 295 tỉ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, MWG ghi nhận doanh thu 92.283 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.176 tỉ đồng.

nguyen-duc-tai-1664446528.jpg
Chủ tịch Thế Giới Di Động Nguyễn Đức Tài

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài  vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2022 ghi nhận doanh thu hơn 10.400 tỉ đồng và lãi sau thuế 295 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 60% và 33% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, MWG ghi nhận tổng doanh thu đạt 92.283 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 6% lên 3.176 tỉ đồng, lần lượt hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong đó, chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) đóng góp lần lượt 24.500 tỉ đồng và 48.800 tỉ đồng, tăng 27% so với 8 tháng đầu năm 2021, chiếm 79,5% doanh số MWG.

Doanh thu chuỗi BHX đạt 17.600 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu online lũy kế tăng trưởng 71% so với cùng kỳ, chiếm 14% tổng doanh thu của MWG.

Hiện tại, MWG đang vận hành 1.086 cửa hàng TGDĐ (bao gồm 54 cửa hàng TopZone), 2.222 cửa hàng ĐMX, 1.726 cửa hàng BHX, 509 nhà thuốc An Khang, 80 cửa hàng AVAKids và 12 cửa hàng AVASport.

Vào cuối năm trước và đầu năm nay, MWG tiếp tục mở ra nhiều chuỗi mới như Topzone, AVAKids, AVASport, AVAFashion, AVAJi và AVACycle. Dù vậy, MWG định hướng năm 2022 vẫn tập trung vào 2 chuỗi cốt lõi là TGDĐ/ĐMX cùng An Khang. BHX không mở mới mà chỉ khai trương những cửa hàng đã lên kế hoạch và ký hợp đồng từ trước. Đồng thời, BHX sẽ tập trung vào tái cấu trúc nội tại, tăng chất lượng phục vụ, trải nghiệm khách hàng để tạo nền tảng mở rộng ra toàn quốc vào năm sau.

Năm 2021, Thế Giới Di Động ghi nhận 108.546 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,3% so với năm trước; lãi sau thuế 3.920 tỷ đồng, tăng 25%. Với kết quả đó, HĐQT trình phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% và cổ phiếu tỷ lệ 100%. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 732 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn gấp đôi lên 14.644 tỷ đồng.

Năm nay, lãnh đạo MWG đề ra kế hoạch doanh thu 140.000 tỷ đồng, tăng 14%; lãi sau thuế 6.350 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện 2021. Kế hoạch được đặt ra dựa trên giả định dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng không dẫn đến các đợt phong tỏa diện rọng hoặc tác động trầm trong hơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh so với 2 năm qua.

Thúy An