Vì sao Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai Bình Thuận xin từ chức?

Nhật Tân

11/12/2021 17:15

Đơn xin từ chức của ông Nguyễn Thành Cho, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) Bình Thuận đã được Chủ tịch tỉnh Bình Thuận chấp thuận. Vậy vì sao ông Nguyễn Thanh Cho xin từ chức?

nguyen-thanh-cho-1639217409.jpg
Ông Nguyễn Thanh Cho (người đứng phát biểu). ảnh ĐT

Ngày 10/12, ông Lê Thanh Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định về việc để công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Theo quyết định nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chấp nhận cho ông Nguyễn Thành Cho, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thôi giữ chức vụ Chi cục trưởng.

Lý do chấp thuận cho thôi chức Chi cục trưởng là theo nguyện vọng xin từ chức của ông Nguyễn Thành Cho. 

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Thành Cho năm nay 48 tuổi. Vào ngày 25.10, ông Nguyễn Thanh Cho đã có “đơn xin từ chức” gửi Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận.

Trong đơn xin từ chức, ông Nguyễn Thanh Cho trình bày dù ông đã cố gắng rất nhiều xử lý công việc, chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và giám đốc Sở, nhưng đến nay công việc chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và cấp bách.

Ngoài ra, có quá nhiều việc khó khăn, chính sách lớn khó, kéo dài, tồn đọng. Bản thân ông Cho nhận thấy mình không còn giải pháp giải quyết, không xử lý công chức, để chậm trễ công việc. Việc này sẽ ảnh hưởng đến việc chung, nên ông suy nghĩ rằng cần phải thay đổi để có người đủ năng lực, để xử lý nhằm đáp ứng công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo sở, lãnh đạo tỉnh.

“Hiện tại, nhiều việc cấp bách, lớn, quan trọng, áp lực nặng nề, khối lượng quá lớn, làm bản thân không còn sức để đảm nhận chức vụ nhằm thực hiện công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc Sở….vì vậy, tôi kính trình Chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc Sở cho tôi xin từ chức”, ông Nguyễn Thanh Cho viết trong đơn xin từ chức.

Nhật Tân