Triển khai hiệu quả công tác khuyến công tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Lê Vương

16/05/2024 20:43

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII nhằm triển khai kế hoạch khuyến công năm 2024, tháo gỡ khó khăn, có cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác khuyến công thuộc Sở Công Thương trên địa bàn các tỉnh, thành phố phát huy lợi thế. Đồng thời, xây dựng, định hình các mối liên kết, hợp tác phát triển lĩnh vực khuyến công giữa các địa phương trong tương lai.

Ngày 16/5 tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII năm 2024.

hoi-nghi-khuyen-cong-pld-1715866890.jpg
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII năm 2024.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Dương Quốc Trịnh – Phó Cục trưởng Cục Công Thương cho biết, sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm tăng tốt và tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tiếp theo. Tuy nhiên, bối cảnh phát triển vẫn còn những thách thức, Chính phủ ban hành nhiều chính sách gỡ khó cho doanh nghiệp, trong đó khuyến công tiếp tục là công cụ quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghiệp nói chung, công nghiệp nông thôn nói riêng.

“Năm 2024 là năm tăng tốc Chương trình quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, để hoàn thành mục tiêu chương trình; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác khuyến công, các địa phương tập trung đánh giá tác động của công tác khuyến công trên địa bàn, nêu những khó khăn và giải pháp hoàn thành Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong đó có khó khăn về chính sách” – Phó Cục trưởng Cục Công Thương đề nghị.

ong-duong-quoc-trinh-pld-1715866890.jpg
Ông Dương Quốc Trịnh – Phó Cục trưởng Cục Công Thương.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024 của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh liên kết hợp tác bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, đề ra các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động khuyến công tại các địa phương năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, đánh giá thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực khuyến công, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trong các làng nghề tại địa phương; đánh giá lại mô hình tổ chức bộ máy khuyến công các tỉnh, thành phố để đề xuất, các cơ quan có thẩm quyền ban hành thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, thảo luận những vấn đề mới phát sinh từ nhu cầu phát triển và thực tiễn quản lý nhà nước, cùng đồng thuận quan điểm. Từ đó, đề xuất kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, có cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác khuyến công phát huy lợi thế. Đồng thời, xây dựng định hình các mối liên kết hợp tác phát triển lĩnh vực khuyến công giữa các địa phương trong tương lai.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, sẽ diễn ra lễ trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIX, năm 2025 cho đơn vị được đăng cai tổ chức.

Năm 2024, theo báo cáo ước thực hiện 6 tháng đầu năm cho thấy, ngành công thương đã hỗ trợ các tỉnh, thành giúp 57 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào dây chuyền sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và 11 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn. Đồng thời, hỗ trợ được 701 gian hàng tiêu chuẩn cho gần 300 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ triển lãm trong nước.

Ngoài ra, tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho 245 lượt cơ sở; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và trưng bầy quảng bá sản phẩm cho 5 cơ sở công nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó ngành công thương đã tư vấn phát triển công nghiệp cho 62 dự án, với doanh thu đạt 4,87 tỷ đồng, đạt 49,1% kế hoạch năm, đạt 153,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Lê Vương