TPHCM thu vượt dự toán ngân sách Nhà nước gần 17.000 tỷ đồng

Bảo Hân

02/01/2022 08:29

Năm 2021, số thu ngân sách TPHCM được giao hơn 364.894 tỷ đồng; kết quả, Thành phố đã hoàn thành vượt mức dự toán, đạt hơn 381.531 tỷ đồng.

tphcm-thu-ngan-sach-1641086899.jpg
Trong năm 2022, Trung ương và HĐND Thành phố giao tổng thu ngân sách cho 386.568 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,8% trong tổng dự toán thu cả nước. 

Chiều 31/12, ngành tài chính TPHCM tổ chức hội nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách 2022.

Năm 2021, số thu ngân sách TPHCM được giao hơn 364.894 tỷ đồng; kết quả, Thành phố đã hoàn thành vượt mức dự toán, đạt hơn 381.531 tỷ đồng. Trong đó, thu từ thu nội địa đạt trên 263.823 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 117.600 tỷ đồng, đạt 108,9% dự toán.

Kết quả thu vượt dự toán ngân sách nhà nước là nỗ lực rất lớn của ngành tài chính Thành phố trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên đại bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19. Trong đó kết quả thu từ khu vực kinh tế đạt 165.948 tỷ đồng cho thấy trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn.

Từ tháng 5/2021, số thu ngân sách trên địa bàn có xu hướng giảm. Đến tháng 8 và tháng 9, số thu ngân sách đã giảm mạnh nhất từ trước đến nay. Đặc biệt trong tháng 9, số thu ngân sách lần đầu tiên chỉ đạt 55,82% so với mức trung bình hằng tháng Thành phố phải thu.

Tuy nhiên, việc khôi phục lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh từ đầu tháng 10 đã góp phần tích cực cho việc thu ngân sách của Thành phố. Các giải pháp linh hoạt, kịp thời của Thành phố trong công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách, chính sách nuôi dưỡng nguồn thu, đồng thời hạn chế tình trạng thất thu đã phát huy tác dụng trong điều kiện hết sức khó khăn của năm 2021, mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 75.300 tỷ đồng, bằng 113,3%; thuế giá trị tăng đạt trên 63.600 tỷ đồng, bằng 93,3% dự toán.

Nỗ lực của ngành hải quan cũng được ghi nhận qua những giải pháp quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu, góp phần vào số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 117.600 tỷ đồng.

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước mới. Cùng với cả nước, Thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Trong năm 2022, Trung ương và HĐND Thành phố giao tổng thu ngân sách cho 386.568 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,8% trong tổng dự toán thu cả nước. Trong đó, thu nội địa (kể cả thu từ dầu thô) là 270.068 tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 116.500 tỷ đồng.

Bảo Hân