TP Hà Nội ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Hạ Anh

01/04/2024 13:07

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (Điều tra DSGK) bắt đầu từ ngày 1/4 – 30/4/2024, được thực hiện trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (huyện) ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ (Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng; Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị; Hoàng Sa, TP Đà Nẵng; Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (Điều tra DSGK) thực hiện nhằm mục đích chính thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 – 2025, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 – 2030, giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết và phục vụ cho công tác thống kê về dân số trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

dieu-tra-dan-so-pld-1711951574.jpg
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc bắt đầu từ ngày 1/4.

Phát biểu tại buổi Lễ ra quân sáng 1/4, bà Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định, Điều tra DSGK là cuộc điều tra có quy mô lớn, nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi thành phố Hà Nội; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. 

Đặc biệt, đây là cuộc điều tra lần đầu tiên thực hiện thu thập thông tin của người nước ngoài ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ với kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng trống thông tin về người nước ngoài đang thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, từ đó tạo tiền đề cho kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở kế tiếp.

Bà Hương cũng nhấn mạnh, cuộc điều tra sẽ ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong điều tra đã được nghiên cứu và áp dụng, giúp điều tra viên thống kê thu thập thông tin được thuận lợi và kiểm tra số liệu ngay trong quá trình thu thập thông tin.

ba-nguyen-thi-huong-pld-1711951574.jpg
Bà Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Theo đó, đối tượng điều tra của Điều tra DSGK bao gồm hộ dân cư (thông tin về nhà ở của hộ); nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ở tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an.

Đơn vị điều tra là hộ dân cư (viết gọn là hộ) bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ 2 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung.

Điều tra DSGK sẽ thu thập thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư; thông tin về giáo dục; thông tin về hôn nhân; thông tin về lịch sử sinh của nữ 10-49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Cuộc điều tra chọn mẫu, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động.

Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào tháng 11 hoặc tháng 12 tới. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025. Dữ liệu từ cuộc điều tra sẽ được sử dụng để cập nhật các chỉ số phát triển bền vững của quốc gia và để so sánh với kết quả của các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trước đây, cũng như để xác minh lại một số chỉ số dự báo dân số quốc gia đến năm 2069.

TP Hà Nội đã lập bảng kê 380 nghìn hộ tại 2.441 địa bàn điều tra (1.948 địa bàn điều tra phiếu ngắn và 493 địa bàn điều tra phiếu dài), với 73.330 phiếu điều tra (trong đó: 58.440 phiếu ngắn, 14.790 phiếu dài). Toàn Thành phố đã trưng tập 1246 người tham gia làm điều tra viên và giám sát viên (Điều tra viên: 1039 người, giám sát viên các cấp: 207 người).

Hà Nội là một trong hai địa phương có số lượng địa bàn và đơn vị điều tra lớn. Giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn là cực kỳ quan trọng, việc thu thập thông tin phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng dân số và nhà ở sẽ giúp Đảng, Nhà nước xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách đúng đắn, xây dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Hạ Anh