Từ khóa "người đầu tiên sở hữu 1 triệu USD trên thế giới" :