So sánh số lượng sân bay của Việt Nam với các nước trong khu vực

Thanh Nga

26/09/2022 15:45

Việt Nam trong “top” các nước có tốc độ tăng trưởng hàng không nhanh nhất thế giới nhưng mạng lưới sân bay vẫn còn hạn chế. Trong tương quan so sánh với các nước trong khu vực, mật độ sân bay của Việt Nam đang thực sự ở vị trí nào?

anh-1-1664181106.jpg
anh-2-1664181163.jpg
anh-3-1664181265.jpg
anh-4-1664181288.jpg
anh-5-1664181407.jpg
anh-6-1-1664181476.jpg

 

Thanh Nga