Sau 'lùm xùm' Eximbank, NHNN yêu cầu rà soát cách tính lãi suất thẻ tín dụng

Trọng Đạt

26/03/2024 10:56

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ, đặc biệt là thẻ tín dụng.

Trong công văn này, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát ngay các quy trình nội bộ về phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời chỉ đạo, quán triệt cán bộ, nhân viên thực hiện đúng trình tự, thủ tục phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng phải đảm bảo các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ tuân thủ đúng quy định của NHNN và pháp luật liên quan. Đồng thời phải công khai minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin và có biện pháp đảm bảo khách hàng đã nắm được thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng, các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi (đặc biệt là với thẻ tín dụng) và những thay đổi (nếu có) trong quá trình khách sử dụng thẻ.

anh1-1711425101.png
NHNN yêu cầu rà soát cách tính lãi suất đối với thẻ tín dụng (Trong ảnh: Dòng thẻ Eximbank Priority Visa Signature của Ngân hàng Eximbank)

Ngoài ra, NHNN yêu cầu các ngân hàng rà soát toàn bộ quy trình xử lý tra soát, khiếu nại theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát sinh khiếu nại, phản ánh của khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ, tổ chức phát hành thẻ xử lý theo đúng quy trình và quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và dứt điểm, không để vụ việc kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Trường hợp phát hiện các vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ của khách hàng (như không phát sinh giao dịch, phát sinh nợ quá hạn kéo dài…) thông qua quá trình kiểm soát, giám sát, ngân hàng cần chủ động thông tin đến khách hàng và phối hợp các bên liên quan có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của hai bên.

Đặc biệt, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp truyền thông tới khách hàng (qua các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông mà khách hàng dễ dàng tiếp cận) về quyền và trách nhiệm của khách hàng trong quá trình phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng; khuyến cáo khách hàng các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng tránh rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân, thông tin thẻ sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

Trước đó, hôm 20/3, NHNN có công văn yêu cầu Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank báo cáo vụ việc chủ thẻ tín dụng nợ 8,5 triệu, phải trả 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, trước ngày 21/3.

Trọng Đạt