Quảng Ninh bổ nhiệm các vị trí ở Sở Du lịch, Tài chính và Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Quang Phúc

18/04/2024 06:06

Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã tham dự hội nghị và trao quyết định bổ nhiệm cho các nhân sự mới.

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Huyền Anh giữ chức Giám đốc Sở Du lịch. Trước đó, bà Huyền Anh là Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Trao quyết định bổ nhiệm bà Mai Lê Hoa làm Phó Giám đốc Sở Tài chính. Trước khi vào vị trí mới, bà Hoa là Trưởng phòng Quản lý giá và công sản (thuộc Sở Tài chính).

Ông Huy cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Hưng, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

2203205dongchicaotuonghuychutichubndtinhcungcacdongchiphochutichubndtinhtanghoachucmungcacdongchinhanquyetdinhbonhiem08514416-1713245794108-1713245794488120950647-1713394989.jpeg
Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng các nhân sự mới nhận quyết định bổ nhiệm.

Tại hội nghị, ông Cao Tường Huy cho biết, Sở Du lịch, Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh có vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Vì vậy, những nhân sự mới nhận nhiệm vụ cần tiếp tục phát huy ưu điểm của bản thân, làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong cương vị mới, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động phát huy đoàn kết, thống nhất cao, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong lĩnh vực Du lịch, Tài chính và Thanh tra, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo.

Quang Phúc