'Ông trùm' xây dựng Coteccons quý đầu tiên lỗ trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp

Quý Quý

02/11/2021 11:24

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III với doanh thu thuần giảm 61% xuống 1.070,5 tỷ đồng, lỗ sau thuế 11,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 88,7 tỷ đồng.

conteccons-1635826835.jpeg

'Ông trùm' xây dựng Coteccons lỗ nặng vì COVID-19

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III của Coteccons với doanh thu thuần giảm 61% xuống 1.070,5 tỷ đồng, lỗ sau thuế 11,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 88,7 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên lỗ trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Trong quý,  doanh thu tài chính tăng 57% lên hơn 77 tỷ nhờ khoản lãi chậm thanh toán hơn 29 tỷ. Công ty tăng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gấp 15 lần cùng kỳ lên gần 39 tỷ, song chi phí quản lý thấp hơn cùng kỳ 12% do chi phí nhân viên giảm gần 60% xuống 31 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng, đơn vị ghi nhận 6.189 tỷ doanh thu và gần 88 tỷ lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 40% và 76% cùng kỳ năm trước. 

Năm 2021, Coteccons lên kế hoạch 17.413 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, 340 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, công ty hoàn thành 35% mục tiêu về doanh thu và 26% chỉ tiêu lợi nhuận sau 3 quý đầu năm.

Tính đến 30/9, Coteccons có gần 6.319 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng, chiếm 49% quy mô tài sản. Trong đó, phải thu về cho vay hơn 719 tỷ, tăng gần 600 tỷ đồng so với cuối quý trước và gấp gần 3 lần thời điểm đầu năm. Đây là các trái phiếu có cam kết mua lại từ các ngân hàng tại Thiết bị điện Thibidi - HoSE: THI (301 tỷ), Novaland - HoSE: NVL (154 tỷ), Biwase – HoSE: BWE (102 tỷ) và Vinpearl (96 tỷ), cùng khoản cho vay khác.

Năm 2020, Conteccons báo cáo doanh thu 14.589 tỷ đồng, giảm 38%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 334 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước. Với kết quả này, ban lãnh đạo trình và được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức 10%, tương ứng với thanh toán 74,3 tỷ đồng. Đây là mức chia cổ tức thấp trong các năm gần đây, giai đoạn 2014-2019, tỷ lệ chia cổ tức của Coteccons ở mức 30-50%.

Quý Quý