NTC và LTC-Net ký kết thỏa thuận để hợp tác phát triển các giải pháp hạ tầng CNTT cho khách hàng

Thúy An

09/12/2022 08:42

Ngày 7/12/2022, tại Hà Nội, Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhất Tiến Chung (NTC) và Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông và Tin học Bưu điện (LTC-Net) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên.