Một doanh nghiệp bị cấm tham gia đấu thầu trong 3 năm

Quốc Việt

21/01/2022 13:52

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Tiến Tài ở Cà Mau bị cấm tham gia đấu thầu trong 3 năm do gian lận, dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

dau-thau-1642747811.jpg
Ảnh minh họa

Ông Lâm Văn Bi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định về việc cấm tham gia trong hoạt động đấu thầu đối với công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tiến Tài (trụ sở quận 2, TP.HCM; Mã số doanh nghiệp 0312937510) vì có hành vi gian lận.

Cụ thể, tại Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/11/2022 vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định cấm Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tiến Tài (Công ty Tiến Tài) tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 3 năm đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh và các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Lý do Công ty Tiến Tài bị UBND tỉnh Cà Mau cấm tham gia hoạt động đấu thầu vì công ty này đã có hành vi gian lận trong đấu thầu (gian lận về cung cấp Thông báo số 239/TB-KK&KTT ngày 6/4/2021 của Chi cục Thuế quận 2 – Cục Thuế TP.HCM) làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Duy trì, cải tạo, bảo vệ môi trường sinh thái thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi phí mua sắm, dịch vụ đề án “Bảo tồn và phát triển vườn chim trong khuôn viên Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025; Vi phạm quy định tại điểm a khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở KH&ĐT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm của UBND tỉnh đối với Công ty Tiến Tài trên báo chí, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau theo đúng quy định và theo dõi, giám sát việc chấp hành thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh Cà Mau, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc Công ty Tiến Tài và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quốc Việt