Masan Consumer dự kiến phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 70.000 đồng/cp

Thanh Tâm

11/08/2021 09:38

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – Mã: MCH) thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

massan-1628485971.jpg
Năm 2021, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 27.000 - 30.500 tỷ đồng

Theo đó, MCH dự kiến phát hành tối đa 7.087.938 cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Nguồn cổ phiếu phát hành từ bán cổ phiếu quỹ của công ty. Hiện MCH đang có 18 triệu cổ phiếu quỹ.

Giá phát hành 70.000 đồng/cổ phiếu, trong khi đó trên thị trường cổ phiếu MCH liên tục tăng mạnh trong hơn 1 năm trở lại đây, hiện giao dịch quanh mức 126.000 đồng/cổ phiếu – tăng khoảng 37% so với thời điểm đầu năm 2021 và gấp 1,8 lần giá bán cổ phiếu ESOP.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Năm 2021, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 27.000 - 30.500 tỷ đồng, tăng trưởng từ 16 - 31% so với doanh thu thực hiện năm 2020 (23.343 tỷ đồng). Kế hoạch lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ khoảng 5.000 - 5.500 tỷ đồng, tăng trưởng 11-22% so với lợi nhuận đạt được năm 2020 (4.520 tỷ đồng).

Thanh Tâm