Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp của bà Nguyễn Thanh Phượng đạt 868 tỷ đồng

Xuân Phương

22/07/2021 15:05

Trong nửa năm, lợi nhuận trước thuế CTCP Chứng khoán Bản Việt - VCSC (VCI) của bà Nguyễn Thanh Phượng đạt 868 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,2 lần và đạt 69% kế hoạch đặt ra cho cả năm.

nguyen-thanh-phuong-1626941079.jpg
 
 
Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán Bản Việt

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC (VCI) của bà Nguyễn Thanh Phượng vừa công bố báo cáo quý II với doanh thu thuần đạt 879 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính tổng trong 6 tháng đầu năm 2021, VCI đạt 1.660 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 2,1 lần cùng kỳ, hoàn thành 81% kế hoạch năm.

Riêng trong quý II, VCI báo lợi nhuận trước thuế đạt 504 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Như vậy 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp của bà Phượng đạt 868 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,2 lần và đạt 69% kế hoạch đặt ra cho cả năm.

Doanh thu và lợi nhuận của chứng khoán Bản Việt tăng mạnh nhờ thị trường sôi động. Hoạt động môi giới mang về khoản thu lớn.

Về mảng ngân hàng đầu tư, VCI chưa ghi nhận doanh thu từ các thương vụ lớn như bán 49% cổ phần FE Credit cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation, thương vụ IPO và niêm yết CTCP Dịch vụ BĐS Đất Xanh và thương vụ Masan Group mua 20% cổ phần Phúc Long Heritage.

Tháng 5-2021, VCI đã thông qua Nghị quyết phát hành tăng vốn. Theo đó, VCI sẽ phát hành 166,5 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ thực hiện là 1:1 từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính kiểm toán 2020.

Vốn điều lệ dự kiến của VCI sẽ tăng gấp đôi từ mức 1.665 tỷ lên 3.330 tỷ đồng. 

Xuân Phương