Hết nợ trái phiếu, Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm năm qua đã làm ăn ra sao?

Hồng Vũ

12/02/2024 15:34

Trong năm 2023, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC) cũng đã tích cực mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, vào tháng 3 – 4/2023, KBC đã mua lại toàn bộ 2.000 tỷ đồng của 2 lô trái phiếu với mã KBCH2124002 và KBCH2124003. Các lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành vào tháng 6 và tháng 11/2021.

Đến cuối tháng 5/2023, KBC của ông Đặng Thành Tâm có báo cáo kết quả mua lại trái phiếu mã KBC121020 trước hạn. Đây là lô trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 24/6/2021 và dự kiến đáo hạn ngày 24/6/2023.

Theo văn bản số 2505/2023/KBC, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm chào mua lại trước hạn 7,5 triệu trái phiếu có mã KBC121020, giá trị theo mệnh giá là 750 tỷ đồng, lãi suất mua lại là 10,8%/năm. Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành từ 11-15/05/2023.

Trong khoảng thời gian trên, công ty đã mua lại được 342,72 tỷ đồng trong tổng đăng ký chào mua là 750 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,7%.

Sau giao dịch, khối lượng trái phiếu đang lưu hành của KBC giảm xuống còn 1.157 tỷ đồng. Đối với lô trái phiếu này, đầu năm 2024, phía KBC cho biết, đã chuẩn bị nguồn vốn để "thoát nợ" trái phiếu.

Bên cạnh đó phía KBC cũng cho biết, đã thực hiện chiến lược ưu tiên dùng mọi nguồn lực tài chính để thanh toán đúng hạn. Mặt khác, dòng tiền tăng mạnh từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp cũng góp phần tạo động lực để KBC có tiền trả nợ.

426478434-361105266763679-5926784488983640684-n-1707726747.jpeg
KBC của ông Đặng Thành Tâm đã có hoạt động mua lại trái phiếu mạnh mẽ trong năm 2023. Ảnh: NQL

Về kinh doanh, kết thúc quý 4/2023, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp của doanh nghiệp này đạt 150 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2023, công ty báo lãi sau thuế 2.218 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, so với kế hoạch đề ra, năm 2023, KBC hoàn thành 68% chỉ tiêu tổng doanh thu và 55% chỉ tiêu lãi sau thuế. Song, đây vẫn là mức lợi nhuận cao nhất mà KBC đã đạt được kể từ khi lên sàn vào năm 2007.

Tuy nhiên, năm 2023, KBC phải chi gần 4.383 tỷ đồng để trả nợ gốc vay và chỉ thu 851 tỷ đồng từ đi vay và 130 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu. Vì thế, dòng tiền thuần của KBC từ hoạt động tài chính âm gần 3.402 tỷ đồng, kéo dòng tiền thuần trong năm của doanh nghiệp cũng âm gần 867 tỷ đồng.

Phía bên kia bảng cân đối, KBC còn 13,2 nghìn tỷ đồng nợ phải trả, giảm 22% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng nợ vay tài chính cả ngắn hạn và dài hạn chỉ còn hơn 3.659 tỷ đồng, giảm 52% so với đầu năm, chiếm 28% tổng nợ vay và 11% nguồn vốn của doanh nghiệp.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của KBC đạt hơn 33,4 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Phần lớn tập trung dạng tài sản ngắn hạn với hơn 25,3 tỷ đồng, chiếm 76% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2023, hàng tồn kho 12,2 tỷ đồng, giảm 119 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2023 và chiếm 36,5% trong tổng tài sản, nhiều dự án đáng chú ý như khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát hơn 8.171 tỷ đồng; khu đô thị Phúc Ninh hơn 1.113 tỷ đồng; khu công nghiệp và dân cư Tân Phú Trung hơn 928 tỷ đồng…

Hồng Vũ