Hai ngân hàng Kienlongbank và OUB VN được tăng vốn điều lệ

Yến Nhi

13/09/2021 08:07

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) và Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên United Overseas Bank Việt Nam (OUB VN).

kienlongbank-1631495090.png
Kienlongbank được tăng vốn điều lệ tối đa thêm 415.864.530.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, NHNN chấp thuận Kienlongbank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 415.864.530.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

NHNN yêu cầu Kienlongbank thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; chỉ được thực hiện tăng vốn điều lệ khi tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, Kienlongbank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

NHNN cũng chấp thuận việc OUB VN tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.

NHNN yêu cầu OUB VN có trách nhiệm thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc tăng mức vốn điều lệ (thêm 2.000 tỷ đồng), OUB VN có văn bản đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động gửi NHNN.

Yến Nhi