Gieo trồng "hạt giống" văn hóa đoanh nghiệp tại TNG Holdings Vietnam

Thu Nga

05/04/2023 09:42

Trung bình cứ 120 nhân sự tại TNG Holdings Vietnam sẽ có 5 “Đại sứ văn hóa” – cách gọi dành cho cán bộ văn hóa nòng cốt tham gia các hoạt động lan tỏa văn hóa của tập đoàn.

Hành trang cho mỗi “Đại sứ văn hóa”

Trong thế giới VUCA đầy biến động, văn hóa doanh nghiệp giống như “mã gen” quý giúp doanh nghiệp củng cố nội lực, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Để “mã gen” quý ấy lan tỏa tới cán bộ nhân viên, TNG Holdings Vietnam đã chú trọng xây dựng đội ngũ “Đại sứ văn hóa”. Họ là những người được đề cử và tuyển chọn từ tất cả các bộ phận, phòng ban trong tập đoàn, đóng vai trò như những “hạt giống” giúp văn hóa doanh nghiệp được ươm mầm, lan tỏa sâu rộng.