Đề nghị Trường đại học FPT ngừng đào tạo đại học trong Khu công nghệ cao TP.HCM

Đức Linh

22/06/2024 16:57

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM vừa đề nghị Phân hiệu Đại học FPT HCM ngưng việc đào tạo bậc đại học tại dự án trong Khu Công nghệ cao, đồng thời ngừng các hoạt động khác tại dự án do không phải là nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (viết tắt Ban Quản lý) vừa có văn bản gửi Trường Đại học FPT về dự án Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu công nghệ Đại học FPT trong Khu Công nghệ cao (Khu CNC).

Cụ thể, theo Ban Quản lý, Dự án Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu công nghệ Đại học FPT trong Khu CNC đi vào hoạt động từ tháng 10/2019. Số vốn đã thực hiện đến thời điểm kiểm tra 332,7 tỷ đồng, tỷ lệ 83,17%, không có vốn vay.

Theo báo cáo, hiện dự án đang tập trung triển khai đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, an toàn thông tin và kỹ thuật phần mềm, trong đó đào tạo bậc đại học chiếm 99,09%, sau đại học (thạc sĩ) chiếm 0,91%. Doanh thu từ đào tạo là 751.666 triệu đồng.

9191919-1719049635.jpeg
Sinh viên đang theo học tại trường FPT trong Khu công nghệ cao TP.HCM.

Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu công nghệ Đại học FPT có triển khai hoạt động nghiên cứu một số công nghệ cao như: robot, trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ, hình ảnh và triển khai vườn ươm “Trải nghiệm khởi nghiệp”, đối với hoạt động này chưa có doanh thu.

Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý đánh giá việc đào tạo bậc đại học chiếm 99,09% là không đúng mục tiêu được cấp tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự án có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Đầu tư năm 2020: “Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của luật này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.”

truong-dai-hoc-fpt-hcm-2-1719049886.jpeg
Khu công nghệ cao TP.HCM không đồng ý cho phân hiệu Trường đại học FPT sử dụng địa điểm trong Khu công nghệ cao tại địa chỉ Lô E2a-7 do không phải là chủ đầu tư.

Theo quy định tại điều 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về điều kiện ràng buộc: “Trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung dự án hoặc chậm triển khai dự án theo tiến độ và các nội dung đã cam kết (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản lý, Ban Quản lý có quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Dự án cũng không thực hiện báo cáo quý, báo cáo năm và báo cáo giám sát đầu tư theo quy định tại điều 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về điều kiện ràng buộc, gồm: “Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ giám sát đầu tư, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ quy định về giám sát đánh giá đầu tư; Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp/Nhà đầu tư không thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thường kỳ theo quy định.

Ngày 17/1/2013, Ban Quản lý đã có công văn gửi Trường Đại học FPT về đề nghị xây dựng phân hiệu Trường Đại học FPT trong Khu CNC là không phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu CNC giai đoạn 1 được phê duyệt tại Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 của UBND TP và Quy hoạch chi tiết Khu CNC – giai đoạn 2 tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt tại Quyết định số 5625/QĐ-UBND ngày 9/12/2009 của UBND TP.HCM.

“Như vậy việc hoạt động phân hiệu Trường Đại học trong Khu CNC đã được Ban Quản lý thông tin đến Trường Đại học FPT là không phù hợp quy hoạch của Khu CNC do UBND TP phê duyệt từ năm 2013. Tuy nhiên, qua rà soát trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học FPT thì đều giới thiệu Phân hiệu Đại học FPT HCM trong Khu CNC.

screen-shot-2024-06-21-at-100201-6948-1719049935.png
Thông tin giới thiệu trên website trường Đại học FPT.

Việc Trường Đại học FPT ban hành quyết định sáp nhập, giải thể và chấm dứt sự tồn tại của Viện Đào tạo Quốc tế FPT, xóa sổ pháp nhân đang là nhà đầu tư một dự án trong Khu CNC và tự ý giao cho đơn vị mới là Phân hiệu Đại học FPT HCM tiếp quản toàn bộ dự án tại Khu CNC mà chưa có sự đồng ý và chấp thuận của Ban Quản lý là không đúng nội dung quy định tại Điều 1 của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp”, văn bản Ban Quản lý nêu rõ.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý không đồng ý việc Phân hiệu Đại học FPT HCM sử dụng địa điểm trong Khu CNC tại địa chỉ Lô E2a-7, Đường D1, phường Long Thạnh Mỹ, Khu CNC, TP Thủ Đức, TP.HCM do không phải là nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện dự án theo GCNĐKĐT số 1264686683 do Ban Quản lý cấp lần đầu ngày 4/10/2013 và điều chỉnh lần 1 ngày 10/11/2015.

Đồng thời việc sử dụng địa điểm thực hiện dự án để đào tạo sinh viên là không phù hợp với GCNĐKĐT hiện hữu và không phù hợp quy hoạch Khu CNC được UBND TP phê duyệt.

Do đó, Ban Quản lý đề nghị Phân hiệu Đại học FPT HCM ngưng việc đào tạo bậc đại học tại dự án trong Khu CNC, ngừng các hoạt động khác tại dự án do không phải là nhà đầu tư trong GCNĐKĐT đã cấp. Đồng thời đề nghị Trường Đại học FPT gỡ bỏ các thông tin giới thiệu Phân hiệu Đại học FPT HCM trong Khu CNC trên các trang thông tin điện tử của Trường Đại học FPT nói riêng và Công ty Cổ phần FPT nói chung.

Đức Linh