Coteccons phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 9,5% mỗi năm

Quý Quý

28/12/2021 09:22

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,5% mỗi năm. Doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu nhằm thanh toán chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí thuê nhân công (300 tỷ đồng) và tăng quy mô vốn hoạt động (200 tỷ đồng).

cotecons-1640657997.jpg
Lũy kế 9 tháng, Coteccons ghi nhận 6.189 tỷ doanh thu và gần 88 tỷ lợi nhuận sau thuế

Coteccons (HoSE: CTD) thông báo đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Đơn vị tư vấn phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI).

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,5% mỗi năm.

Doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu nhằm thanh toán chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí thuê nhân công (300 tỷ đồng) và tăng quy mô vốn hoạt động (200 tỷ đồng).

Từ khi công khai báo cáo tài chính, Coteccons chưa từng có nợ vay, nợ phải trả chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn và chi phí phải trả ngắn hạn. Tại thời điểm cuối quý III, doanh nghiệp xây dựng có 1.225 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và 1.759 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, giảm gần 100 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của Coteccons là khoản tiền gửi tại các ngân hàng hưởng lãi suất 4,3% đến 8% mỗi năm.

Lũy kế 9 tháng, Coteccons ghi nhận 6.189 tỷ doanh thu và gần 88 tỷ lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 40% và 76% cùng kỳ năm trước. 

Năm 2021, Coteccons lên kế hoạch 17.413 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, 340 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, công ty hoàn thành 35% mục tiêu về doanh thu và 26% chỉ tiêu lợi nhuận sau 3 quý đầu năm.

Tính đến 30/9, Coteccons có gần 6.319 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng, chiếm 49% quy mô tài sản. Trong đó, phải thu về cho vay hơn 719 tỷ, tăng gần 600 tỷ đồng so với cuối quý trước và gấp gần 3 lần thời điểm đầu năm. Đây là các trái phiếu có cam kết mua lại từ các ngân hàng tại Thiết bị điện Thibidi - HoSE: THI (301 tỷ), Novaland - HoSE: NVL (154 tỷ), Biwase – HoSE: BWE (102 tỷ) và Vinpearl (96 tỷ), cùng khoản cho vay khác.

Năm 2020, Conteccons báo cáo doanh thu 14.589 tỷ đồng, giảm 38%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 334 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước. Với kết quả này, ban lãnh đạo trình và được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức 10%, tương ứng với thanh toán 74,3 tỷ đồng. Đây là mức chia cổ tức thấp trong các năm gần đây, giai đoạn 2014-2019, tỷ lệ chia cổ tức của Coteccons ở mức 30-50%.

Quý Quý