Cổ đông ngân hàng Techcombank sắp được nhận cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu

Đức Linh

28/03/2024 07:33

Techcombank đã gây bất ngờ khi công bố sẽ trình phương án chia cổ tức bằng cả tiền mặt và tăng vốn điều lệ tại đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 20/4/2024 tới đây.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank; Mã CK: TCB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 20/4 tới, tại Hà Nội.          

Theo tài liệu này, Hội đồng quản trị Techcombank  trình phương án trả cổ tức tiền mặt năm 2023 là 15%/cổ phiếu, tức một cổ phiếu nhận 1.500 đồng. Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là gần 5.284 tỷ đồng. Nguồn để chia là lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Không chỉ trả cổ tức bằng tiền mặt, HĐQT Techcombank còn trình phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 35.225 tỷ đồng lên trên 70.450 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

tech-m1-1711585831.jpeg
Techcombank dự kiến chia cổ tức 15% bằng tiền mặt, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100% trong năm nay. (Ảnh: ĐHĐCĐ ngân hàng Techcombank 2023).

Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ bao gồm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank. Tỷ lệ phát hành dự kiến là 100 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 100 cổ phiếu mới).

Phương án phát hành dự kiến theo phương thức thực hiện quyền. Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông.

Thời gian dự kiến hoàn thành tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu là trong năm 2024 hoặc cho đến khi Techcombank hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chính sách chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của Techcombank trình cổ đông là một sự thay đổi lớn của Techcombank sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận để củng cổ nền tảng vốn, phát triển kinh doanh.

Có thể thấy, sau một thập kỷ giữ vững mức tăng trưởng lợi nhuận gần 40%/năm, Techcombank hiện đã trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, với tổng lợi nhuận trước thuế trong 3 năm gần nhất đạt trên 3 tỷ USD. Điều này sẽ đảm bảo dòng tiền thường xuyên cho cổ đông, khi vừa có thu nhập trực tiếp đến từ kết quả kinh doanh hàng năm, trong khi vẫn tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng tăng giá dựa trên vị thế dẫn đầu của Ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam.

Theo Tổng Giám đốc Techcombank - Jens Lottner, việc thay đổi chính sách chi trả cổ tức dựa trên đánh giá về tiềm năng lợi nhuận, tình hình vốn và những dự báo về thay đổi chính sách. Với những nền tảng hiện có, Techcombank có thể thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt đồng thời vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận 20%/năm cũng như các tỷ lệ an toàn như chiến lược đã đề ra.

CEO Techcombank cũng khẳng định, ban lãnh đạo Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức bằng tiền mặt một cách bền vững. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Đại hội Đồng cổ đông.

Theo giới phân tích, việc doanh nghiệp công bố chia cổ tức bằng tiền mặt không chỉ thể hiện sự tự tin của ban lãnh đạo về nền tảng vốn cũng như dòng tiền của Ngân hàng mà còn có thể trở thành "chất xúc tác" hỗ trợ cho giá cổ phiếu.

Lũy kế cả năm 2023, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 22.900 tỷ đồng, vượt kế hoạch 22.000 tỷ được đại hội cổ đông thông qua vào tháng 4/2023. Kết quả kinh doanh 2023 của Techcombank, theo lãnh đạo nhà băng, thể hiện khả năng nắm bắt tình hình và dự báo sát diễn biến thị trường, cùng năng lực triển khai đúng kế hoạch đề ra của nhà băng.

Đức Linh