Chủ xe hay tài xế phải bồi thường khi gây tai nạn giao thông

vutuan

23/04/2020 12:37

Mọi người đều cố gắng bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, nếu tài xế gây tai nạn giao thông thì chủ xe hay tài xế là người phải bồi thường?

1. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Theo quy định tại Điều 585 Bộ luật dân sự năm 2015 thì việc bồi thường thiệt hại phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Va chạm giao thông giữa hai xe ô tô. (Ảnh minh họa).
Va chạm giao thông giữa hai xe ô tô. (Ảnh minh họa).

2. Chủ xe hay tài xế là người phải bồi thường nếu có tai nạn xảy ra

Theo các chuyên gia tư vấn về pháp luật xe hơi, để xác định ai là người phải bồi thường thiệt hại thì phải căn cứ vào nguyên nhân, động cơ gây ra tai nạn. Hơn nữa, các cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ xác định việc xử lý về mặt dân sự và hình sự. Người gây tai nạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Theo Khoản 1, Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại donguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Trong đó, nguồn gây nguy hiểm cao độ được xác định làcác phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Bộ luật cũng quy định rõ trách nhiệmbồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra như sau:

- Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì những người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

- Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp sau đây:

· Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

· Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, trong trường hợp chủ xeđã giao xe cho tài xế, tài xế là người chiếm hữu, sử dụng được giao thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trừ các yếu tố và động cơ khác mà tài xế gây ra. Do vậy để đảm bảo an toàn giao thông, chủ xe phải tuyển chọn và quán triệt tài xế tuân thủ Luật giao thông đường bộ.

(Nguồn ảnh: Internet)

Hoàng Vũ

vutuan