Giấy xét nghiệm âm tính với Covid 19 có ý nghĩa như thế nào?

Hiện tại, một số tỉnh, thành muốn bảo vệ người dân nên đã có những công văn, chỉ thị để hạn chế người dân từ vùng dịch đến địa phương của mình và yêu cầu người dân khi vào địa phương mình (từ vùng dịch) phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid 19.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin