Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu tiên thực hiện cách ly xã hội

vutuan

23/04/2020 09:38

Video toàn cảnh khu trung tâm Sài Gòn ngày đầu thực hiện cách ly xã hội.

Sài Gòn trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội không có nhiều thay đổi bất thường so với những ngày trước đó do lãnh đạo thành phố cùng các doanh nghiêp và người dân đã tích cực thực hiện dần những biên pháp cách ly cần thiết dần từng bước từ trước đó. Đến nay , Mỹ - quốc gia đứng đầu về số lượng ca nhiễm bệnh - cũng thừa nhận việc cách ly toàn xã hội 2 tuần trước đó đến giờ đã mang lại những hiệu quả bước đầu.


vutuan
Bạn đang đọc bài viết "Hình ảnh Sài Gòn ngày đầu tiên thực hiện cách ly xã hội" tại chuyên mục Video.