Bộ TN-MT công bố 5 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai

Trung Kiên

03/09/2021 11:10

Theo Quyết định 1686/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành, có 5 thủ tục hành chính ban hành liên quan đến lĩnh vực đất đai.

van-phong-dang-ky-dat-dai-1630642142.jpg
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về đất cho người dân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố danh sách các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2021.

Theo Quyết định 1686/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành, có 5 thủ tục hành chính ban hành liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Trong số đó, có 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Cảng vụ hàng không gồm: Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất tại cảng hàng không, sân bay sân dụng; thu hồi đất do vi phạm pháp luật tại cảng hàng không, sân bay dân dụng; giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng; gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.

1 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường) về việc chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Cùng với đó, Quyết định công bố danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai, bao gồm: 1 thủ tục thuộc Bộ TN&MT thực hiện; 24 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (có Văn phòng đăng ký đất đai); 12 thủ tục thộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai); 14 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 1 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai gồm: Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất; đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; tách thửa hoặc hợp thửa đất; đính chính giấy chứng nhận đã cấp; đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp…

Ngoài ra, Quyết định cũng bổ sung 2 thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm giải quyết của cấp huyện, bao gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong các trường hợp thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận đổi thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

Trung Kiên