Becamex muốn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Cao Tuấn

06/06/2023 07:14

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex - Mã: BCM) vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, trái phiếu của Becamex thuộc loại không chuyển đổi, có kỳ hạn không quá 2 năm. Bên cạnh đó, có tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Becamex. Dự kiện trái phiếu sẽ được phát hành trong tháng 6/2023.

Becamex cũng cho biết, lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank).

16685858418704-becamextower-1686010415.jpeg
 

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ đến từ nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng. Đồng thời là các dự án khác thuộc Becamex và nguồn thu hợp pháp khác của doanh nghiệp.

Theo Becamex, số tiền huy động từ trái phiếu sẽ được dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn các khoản nợ trái phiếu của công ty.

Tại ngày 31/3, tổng nợ vay ngắn và dài hạn của Becamex là 16.488 tỷ đồng,chiếm 34% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.638 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 10.849 tỷ.

Tổng trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả (trong vòng 1 năm) là hơn 917 tỷ đồng. Trong đó, 399 tỷ đồng của Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), còn lại 518 tỷ đồng là các cá nhân khác.

Dư nợ trái phiếu thường dài hạn khoảng 8.964 tỷ đồng. Trong đó, các trái chủ là các ngân hàng MB Bank, BIDV, Shinhan bank, TP Bank, Navibank, Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam, Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank,… 

Cao Tuấn