Bamboo Capital (BCG): Nợ phải trả giảm mạnh hơn 5.498 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng 26,5% lên 17.456 tỷ đồng

Ý Thi

30/01/2024 11:17

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) đạt 4.011,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 188,2 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối quý 4/2023 đạt 41.979 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng nợ phải trả của Bamboo Capital giảm mạnh hơn 5.498 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn này cũng tăng trưởng 26,5% lên 17.456,2 tỷ đồng.

Hoạt động cốt lõi vững vàng, mảng dịch vụ tài chính phát triển ấn tượng

Theo BCTC quý 4/2023 được Bamboo Capital công bố, doanh nghiệp ghi nhận 1.178,1 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế trong quý chỉ ghi nhận 3,4 tỷ đồng, tuy nhiên đây là mức cải thiện đáng kể so với quý 4 năm trước.

Doanh thu thuần hợp nhất cả năm 2023 của Bamboo Capital đạt 4.011,6 tỷ đồng tương đương hoàn thành 57,9% kế hoạch doanh thu đã trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế cả năm 2023 đạt 188,2 tỷ đồng, hoàn thành 28,9% kế hoạch. Trong bối cảnh năm qua, thị trường kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn và biến động, đây là kết quả tích cực nhờ chiến lược phòng thủ chắc chắn của Bamboo Capital. Năm 2023, doanh nghiệp này không ngừng nỗ lực kiện toàn bộ máy tổ chức, kiểm soát các loại chi phí chặt chẽ nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động. Các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2023 giảm 72 tỷ đồng so với năm 2022. 

bang-1-1706588038.png
Doanh thu và lợi nhuận Quý 4 năm 2023.

Đi vào phân tích cơ cấu doanh thu của Tập đoàn Bamboo Capital, chủ yếu doanh thu cả năm 2023 vẫn được đóng góp từ các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi: xây dựng – hạ tầng (1.349 tỷ - 33,6%), năng lượng tái tạo (1.121 tỷ - 27,9%), bất động sản (944 tỷ - 23,5%) và dịch vụ tài chính (358 tỷ - 8,9%).

Đáng chú ý, trong nhóm dịch vụ tài chính, Tổng Công ty Bảo hiểm AAA đã có nhiều bước phát triển vượt bậc trong năm 2023. Bảo hiểm AAA đã bắt đầu có lãi sau quá trình tái cơ cấu từ khi sáp nhập về Tập đoàn, đồng thời mở rộng mạng lưới kinh doanh với hơn 50 chi nhánh trên toàn quốc.  Doanh thu của Bảo hiểm AAA phát triển nhanh chóng, đạt 116% kế hoạch kinh doanh đặt ra, tăng trưởng 123%. Trong năm 2024, Tổng Công ty Bảo hiểm AAA đã đặt mục tiêu doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ và nâng cao hiệu quả kinh doanh so với năm trước. Công ty cũng nỗ lực để vào Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có doanh số tốt nhất thị trường trong thời gian tới.

bang-2-1706588038.png
Các chỉ số của bảng cân đối kế toán.

Dù thị trường bất động sản chưa phục hồi và còn nhiều khó khăn nhưng mảng bất động sản của BCG Land vẫn có lợi nhuận và đóng góp nguồn thu tích cực trong năm nhờ vào việc bàn giao sản phẩm tại dự án Malibu Hội An và Hoian d’Or.

Tái cấu trúc nợ vay thành công, đạt tỷ lệ đòn bẩy an toàn

Tổng tài sản tính đến Quý 4/2023 đạt 41.979,0 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,2% so với thời điểm đầu năm 2023. Đặc biệt, tổng nợ phải trả giảm hơn 5.498 tỷ đồng do Tập đoàn đã chủ động tất toán các khoản nợ vay nhằm giảm bớt chi phí lãi vay để đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp.

Trước đó, BCG Energy (công ty thành viên mảng năng lượng tái tạo của Bamboo Capital) đã chủ động mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Đồng thời, Tập đoàn Bamboo Capital cũng chủ động thu hồi các khoản đầu tư, hợp tác để thanh toán các khoản phải trả khác. Có thể thấy, toàn Tập đoàn Bamboo Capital đã tích cực quản trị tài chính, quyết liệt trong việc tái cấu trúc nợ vay để giảm thiểu tối đa các rủi ro trong giai đoạn kinh tế vĩ mô còn gặp nhiều khó khăn và biến động.

Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital đạt 17.456,2 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 26,5% so với thời điểm đầu năm 2023 do công ty con BCG Energy đã hoàn thành tăng vốn lên 7.300 tỷ đồng trong Quý 4/2023. Điều này tiếp tục làm giảm tỷ lệ đòn bẩy của BCG về mức an toàn.

bang-3-1706588038.png
Tỷ lệ đòn bẩy tiếp tục giảm và đang duy trì ở mức rất tích cực.

Với việc tăng vốn và chủ động giảm nợ, tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital đã giảm từ 2,2 lần tại cuối năm 2022 xuống còn 1,4 lần tại cuối năm nay. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital đã chính thức giảm về mức dưới 1 lần, thấp hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành. Đây là tỷ lệ rất tốt và rất khó đạt được đối với một Tập đoàn đa ngành chuyên đầu tư vào các lĩnh vực thâm dụng vốn như bất động sản, năng lượng tái tạo, hạ tầng. Kết quả tích cực này phần nào phản ánh được sự linh hoạt và đúng đắn trong chiến lược phát triển mà Bamboo Capital đang theo đuổi.

Trong giai đoạn nền kinh tế vĩ mô còn gặp nhiền biến động, Tập đoàn Bamboo Capital đã chủ động tạm dừng các hoạt động đầu tư bên ngoài và tập trung vào các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện nhiều điểm sáng, dòng tiền của Bamboo Capital tiếp tục ngày một cải thiện. Cụ thể, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã chuyển từ âm 3.609 tỷ đồng tại thời điểm quý 4/2022 còn âm 152 tỷ đồng tại thời điểm quý 4/2023; dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng được cải thiện đáng kể từ âm 4.031 tỷ đồng sang dương 608 tỷ đồng. Tổng dòng tiền thuần trong kỳ chuyển từ âm 415 tỷ đồng sang dương 127 tỷ đồng tại thời điểm quý 4 năm nay, thể hiện sự an toàn về thanh khoản của Tập đoàn.

Đứng trước những biến động, thách thức của năm 2023, Bamboo Capital đã chủ động nhìn sâu vào các vấn đề của doanh nghiệp, từ đó cơ cấu lại bộ máy nhân sự, tái cấu trúc các ngành nghề hoạt động để cải thiện sức mạnh nội tại của doanh nghiệp.

Hướng đến năm 2024, khi lạm phát thế giới được kiểm soát và tỷ giá USD trở về mức ổn định cùng với các dự báo tăng trưởng dương của nền kinh tế, nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một kết quả kinh doanh tích cực hơn. Bamboo Capital đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất và có thể chuyển sang chính sách phòng thủ tích cực trong năm tới, chủ động chuẩn bị các nguồn lực để đón đầu cơ hội khi thị trường bước vào giai đoạn hồi phục, đặc biệt là với kỳ vọng tích cực sau khi Quy hoạch Điện 8 được thông qua, những hướng dẫn cụ thể được ban hành, cùng với đó là các chính sách về thị trường bất động sản tiếp tục được tháo gỡ mạnh mẽ.

Ý Thi