Vinamilk lợi nhuận 8.420 tỷ đồng 9 tháng đầu năm, bình quân mỗi ngày lãi 31 tỷ đồng

Thúy An

31/10/2021 21:55

Luỹ kế chín tháng đầu năm, Vinamilk có doanh thu 45.178 tỷ đồng và lợi nhuận 8.420 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 73% và 75% kế hoạch cả năm. Bình quân mỗi ngày trong giai đoạn này công ty thu 167 tỷ đồng và lãi 31 tỷ đồng.

vinamilk-2-1635691838.jpg

Bình quân mỗi ngày Vinamilk lãi 31 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (HOSE:VNM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu tăng 4% lên 16.194 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp giảm 4,4% xuống 6.944 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 46,7% xuống 42,9% - ghi nhận mức thấp nhất 4 năm. Doanh nghiệp sữa thường duy trì mức biên lợi nhuận gộp trên 45% trong nhiều năm qua, bắt đầu từ quý I năm nay thì giảm xuống vùng 43%.

Biên lợi nhuận gộp quý III đạt xấp xỉ 6.950 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng bởi gián đoạn chuỗi cung ứng và các chính sách thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng. Việc thực hiện "ba tại chỗ" cũng khiến chi phí sản xuất tăng. Sau khi trừ chi phí, Vinamilky báo lãi sau thuế 2.961 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với cùng kỳ nhưng đã duy trì mạch tăng ba quý liên tiếp.

Luỹ kế chín tháng đầu năm, Vinamilk có doanh thu 45.178 tỷ đồng và lợi nhuận 8.420 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 73% và 75% kế hoạch cả năm. Bình quân mỗi ngày trong giai đoạn này công ty thu 167 tỷ đồng và lãi 31 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, khu vực nội địa ghi nhận giảm nhẹ 1,4% xuống 38.182 tỷ đồng, xuất khẩu tăng 6.3% lên 6.918 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp nội địa giảm 7,8% và khu vực xuất khẩu đi ngang.

Tổng tài sản của Vinamilk tính đến cuối tháng 9 đạt hơn 52.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.600 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tiền gửi có kỳ hạn với tổng giá trị 19.750 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng mạnh, đến cuối kỳ xấp xỉ 6.400 tỷ đồng. Nợ phải trả của Vinamilk tăng hơn 3.400 tỷ đồng, xấp xỉ 18.200 tỷ đồng.

Thúy An