Xây dựng Hoà Bình bất ngờ có lãi sau một thời gian khủng hoảng

Hồng Vũ

31/07/2023 10:39

Mới đây, Công ty CP Xây dựng Tập đoàn Hoà Bình (mã: HBC) đã có Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, luỹ kế 6 tháng đầu năm, HBC có doanh thu đạt 3,492 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 101,5 tỷ đồng, tăng 82,2% so với cùng kỳ 2022.

Cụ thể, HBC có lãi đến từ 2 yếu tố gồm: Biên lợi nhuận gộp tăng đột biến; Lợi nhuận đến từ việc thanh lý tài sản.

Trong quý 2/2023, HBC ghi nhận khoản lợi nhuận khác đạt 653 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái khoản này âm 19,8 tỷ đồng) dẫn đến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty đạt 585 tỷ đồng tăng gấp 8,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 của HBC ghi nhận đạt được 546,3 tỷ đồng, tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ năm 2022. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, HBC có doanh thu đạt 3,492 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 101,5 tỷ đồng, tăng 82,2% so với cùng kỳ 2022.

dautukinhtechungkhoanvn-stores-news-dataimages-2023-072023-02-00-hb20230702000002-1690774689.jpg
 

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản tại ngày 30/6 của doanh nghiệp ở mức 14,702 tỷ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là khoản phải thu ngắn hạn với 10.463 tỷ cuối kỳ, chiếm hơn nửa là phải thu của khách hàng còn 3.796 tỷ là phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng. Trong đó tập đoàn đã phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 2.386 tỷ (tăng gần 16% so với đầu năm).

Xét về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 844 tỷ trong nửa đầu năm. Trong khi ở giai đoạn cùng kỳ lại âm 1.343 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 953 tỷ do tăng vay nợ và dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 113 tỷ. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 222 tỷ đồng.

Năm 2023, HBC lên kế hoạch tổng doanh thu 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng. Với gần 102 tỷ đồng lãi sau thuế 6 tháng, doanh nghiệp đã đạt gần 82% chỉ tiêu lợi nhuận và khoảng 28% mục tiêu doanh thu năm.

Trong thời gian qua, HBC đã thực hiện tái cơ cấu quy mô lớn. Cụ thể, HBC đã bán 100% vốn góp tại Công ty TNHH Máy xây dựng Matec. Đây là công ty con của HBC đang quản lý, khai thác toàn bộ thiết bị máy móc của tập đoàn, giá trị thương vụ khoảng 1.100 tỷ đồng. Bên mua là Ashita Group, doanh nghiệp chuyên buôn bán máy móc, thiết bị công trình.

Trước đó, ngày 20/5/2023, HĐQT HBC đã ra nghị quyết về việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty TNHH Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hòa Bình cho Công ty TNHH Nuance hoặc bên thứ ba do Nuance chỉ định với giá 167 tỷ đồng.

Về chiến lược kinh doanh 2024-2026, Xây dựng Hoà Bình dự kiến dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ dương từ năm 2024 và đạt 600 tỷ đồng vào năm 2026.

Hồng Vũ