Vì sao Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Eximbank báo cáo việc bán cổ phiếu Sacombank?

Yến Nhi

07/04/2022 16:18

Theo chỉ đạo của Cục thanh tra - giám sát NHNN TPHCM, HĐQT Eximbank phải báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất, trong đó báo cáo đầy đủ việc chuyển nhượng cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiểu 13,000 đồng/cp dẫn đến làm giảm thu nhập của Eximbank để ĐHĐCĐ có ý kiến về vấn đề này.

eximbank-1649322772.jpg
Eximbank đã không còn là cổ đông lớn của Sacombank sau khi giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần xuống dưới 5%

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) phải báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu STB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất, bao gồm việc chuyển nhượng cổ phiếu này với giá dưới mức tối thiểu 13.000 đồng/cổ phiếu.

Đây là một trong những nội dung sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông Eximbank, theo yêu cầu của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) được đề cập trong tài liệu Đại hội cổ đông vừa được Eximbank công bố.

Theo đó, từ tháng 5-2018, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã có văn bản yêu cầu Hội đồng quản trị Eximbank phải báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu STB (mã chứng khoán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất. Trong đó, báo cáo đầy đủ việc chuyển nhượng cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiểu 13.000 đồng/cổ phiếu dẫn tới làm giảm thu nhập của Eximbank để cổ đông cho ý kiến.

Eximbank báo cáo vào thời điểm trước tháng 11/2017, Eximbank có sở hữu hơn 165 triệu cp STB, tương đương 8.76% vốn điều lệ và là cổ đông lớn của STB. Để đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các tổ chức tín dụng, Eximbank cần phải bán cổ phiếu STB xuống dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của STB.

Do đó, ngân hàng đã thực hiện bán khớp lệnh trực tiếp cổ phiếu STB trên sàn HOSE. Kết quả giao dịch cụ thể, lô STB bán có giá từ 13,000 đồng/cp trở lên có số lượng cổ phiếu hơn 142.4 triệu đơn vị. Với giá bán bình quân là 14,279 đồng/cp, tổng số tiền ngân hàng thu về là hơn 2,033 tỷ đồng. Lô có giá bán thấp hơn 13,000 đồng/cp, số lượng cổ phiếu hơn 22.8 triệu đơn vị. Với giá bán bình quân 12,722 đồng/cp, tương đương tổng số tiền hơn 290 tỷ đồng.

 

Kết quả giao dịch cổ phiếu STB của Eximbank (Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 EIB )

Tổng số tiền bán thu về là hơn 2,323.7 tỷ đồng với giá bán bình quân là 14,064 đồng/cp. Giá vốn của khoản đầu tư là 1,672 tỷ đồng. Như vậy, ngân hàng đã lãi gần 648 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết kết quả thoái vốn của khoản đầu tư có lãi và đã đóng góp phần lớn vào kết quả lợi nhuận chung của Eximbank giai đoạn 2017-2018. Giá bán bình quân của toàn bộ cổ phiếu STB là 14,065 đồng/cp, cao hơn giá tối thiểu 13,000 đồng/cp.

Việc giao dịch số lượng 22.8 triệu cp có giá dưới 13,000 đồng/cp tuy không đáp ứng văn bản gửi NHNN nhưng đã đảm bảo mục tiêu thoái vốn của Eximbank tại Sacombank theo yêu cầu của NHNN và có lãi.  Việc thoái vốn thông qua khớp lệnh trên sàn giao dịch HOSE đã đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với giá của thị trường.

Trường hợp ĐHĐCĐ thống nhất thông qua, HĐQT, BKS, Ban điều hành Eximbank phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tự đề xuất xử lý đối với tổ chức/cá nhân có liên quan.

Nếu ĐHĐCĐ không thông qua vấn đề này, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền hơn 6.3 tỷ đồng, đồng thời, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định của pháp luật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với những thiệt hại/tổn thất gây ra cho Ngân hàng.

Được biết Đại hội cổ đông của Eximbank năm nay sẽ diễn ra vào ngày 28-4, tại TP HCM. Năm 2022, ngân hàng này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.500 tỉ đồng, tăng hơn 107% so với năm ngoái.

Yến Nhi