Tập đoàn Hoa Sen ước đạt lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2020-2021 đạt 4.313 tỷ đồng

Quý Quý

29/10/2021 10:16

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất niên độ tài chính (NĐTC) 2020-2021 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021). Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 4.313 tỷ đồng, đạt 374% so với cùng kỳ, hoàn thành 288% kế hoạch.

hoa-sen-home-1635465745.jpegHệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home của Tập đoàn Hoa Sen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất niên độ tài chính (NĐTC) 2020-2021 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021). Theo đó, sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 2.253.733 tấn, đạt 139% so với cùng kỳ, hoàn thành 125% kế hoạch; doanh thu ước đạt 48.727 tỷ đồng, đạt 177% so với cùng kỳ, hoàn thành 148% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 4.313 tỷ đồng, đạt 374% so với cùng kỳ, hoàn thành 288% kế hoạch.

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Ước KQKD hợp nhất  NĐTC 2020-2021

KQKD hợp nhất NĐTC 2019-2020

Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2020-2021

So sánh với cùng kỳ

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)/(4)

(7)=(3)/(5)

1

Sản lượng

Tấn

2.253.733

1.622.682

1.800.000

139%

125%

2

Doanh thu

Tỷ đồng

48.727

27.531

33.000

177%

148%

3

LNST

Tỷ đồng

4.313

1.153

1.500

 

374%

288%

 

Ước KQKD hợp nhất NĐTC 2020-2021

Riêng quý IV NĐTC 2020-2021 (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/9/2021), sản lượng tiêu thụ ước đạt 559.578 tấn, doanh thu ước đạt 15.797 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 940 tỷ đồng, lần lượt đạt 109%, 189% và 209% so với cùng kỳ.

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Ước KQKD hợp nhất Quý IV của NĐTC 2020-2021

KQKD hợp nhất Quý IV của NĐTC 2019-2020

So sánh với cùng kỳ

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)/(4)

1

Sản lượng

Tấn

559.578

515.262

109%

2

Doanh thu

Tỷ đồng

15.797

8.345

189%

3

LNST

Tỷ đồng

940

450

209%

Ước KQKD hợp nhất Quý IV của NĐTC 2020-2021

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhờ lợi thế về hệ thống nhà máy và hệ thống chi nhánh - cửa hàng trải dài trên toàn quốc, HSG vẫnđảm bảo việc sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa thông suốt trong mọi điều kiện. Ngoài ra, việc tăng trưởng sản lượng xuất khẩu ở tất cả các thị trường đã đóng góp lớn vào sản lượng và lợi nhuận của HSG trong NĐTC 2020-2021.

Nhờ chủ động triển khai các phương án ứng phó với các tình huống đại dịch Covid-19, linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, thích ứng với tình hình thị trường tại từng thời điểm nên các chỉ tiêu kinh doanh của HSG đã tăng trưởng mạnh mẽ trong NĐTC 2020-2021, tiếp tục ghi tên trong câu lạc bộ doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ năm 2021.

Những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế, các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ cộng với những nền tảng vững chắc và tiềm lực nội tại của HSG sẽ là động lực để HSG phát triển mạnh mẽ và có những bước tiến xa hơn trong thời gian sắp tới.

 

Quý Quý