Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lỗ sau thuế 1.140 tỷ đồng

Bảo Hân

11/02/2023 20:12

Lũy kế cả năm 2022, mặc dù doanh thu của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt hơn 14.000 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp này lỗ sau thuế 1.140 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên Xây dựng Hòa Bình chịu lỗ kể từ khi lên sàn vào năm 2006.

xay-dung-hoa-binh-1676120621.jpeg
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) của ông Lê Viết Hải vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 ghi nhận doanh thu hơn 3.200 tỷ đồng, giảm 16% cùng kỳ năm trước. Do kinh doanh dưới giá vốn, doanh nghiệp lỗ gộp hơn 400 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, mặc dù doanh thu của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt hơn 14.000 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp lỗ sau thuế 1.140 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu lỗ kể từ khi lên sàn vào năm 2006.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt gần 17.000 tỷ đồng, tiền mặt và các khoản tiền gửi giảm từ gần 800 tỷ đồng xuống còn hơn 500 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 11.500 tỷ đồng lên 12.100 tỷ đồng. Công ty phải dự phòng khoản phải thu ngắn khó đòi 774 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Các khoản phải thu dài hạn cũng tăng từ 83 tỷ đồng lên 102 tỷ đồng.

Công ty có 2.365 tỷ đồng hàng tồn kho, không có nhiều thay đổi so với đầu năm 2022 và đang phải dự phòng hơn 30 tỷ đồng cho khoản này. Trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ (1.562 tỷ đồng), nguyên vật liệu xây dựng (551 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 14.282 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tăng chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn (từ 3.649 tỷ đồng lên 4.738 tỷ đồng), vay nợ ngắn hạn (từ 4.699 tỷ đồng lên 5.100 tỷ đồng), vay nợ dài hạn (từ 398 tỷ đồng lên 1.030 tỷ đồng).

Như vậy, tổng cộng Hoà Bình đang vay nợ hơn 6.100 tỷ đồng. Các khoản vay chủ yếu là từ các ngân hàng, còn có hơn 960 tỷ đồng trái phiếu có thời gian đáo hạn vào 2025, 2026.

Được biết vào ngày 8/2/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã có công văn 117/SGDHCM-NY về việc nhắc nhở lần 2 đối với CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình về việc quá hạn công bố báo cáo tài chính  quý IV/2022.

Tập đoàn Hòa Bình đưa ra lý giải là do lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài từ ngày 21/01/2023 đến 29/01/2023, trong khi đặc thù của công ty có nhiều công trình dài khắp cả nước và nghiệp vụ kế toán quý IV/2022 cần rà soát số liệu cho cả năm 2022 và phải hợp nhất số liệu báo cáo tài chính các công ty con/công ty liên kết nên cần nhiều thời gian để tổng hợp.

Bên cạnh đó, tập đoàn đang gặp những tác động bất lợi lên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ những biến động bất thường về nhân sự cấp cao, nên công ty gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành báo cáo tài chính và công bố thông tin đúng thời hạn.

Bảo Hân