Sabeco chốt quyền tạm ứng cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Lưu Hằng

21/12/2021 17:34

Sabeco thông báo 10/1/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 20%. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – HoSE: SAB) thông báo 10/1/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 20%. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. 

Với hơn 641,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền trả cổ tức sắp tới khoảng 1.282 tỷ đồng. Ngày thực hiện dự kiến 27/1/2022.

Cổ đông lớn nhất Công ty TNHH Vietnam Beverage (thuộc sở hữu của Thaibev) với hơn 343 triệu cổ phần SAB sẽ được nhận 687 tỷ đồng. 

Chính sách cổ tức năm 2021 là 35%, tương đương năm ngoái. Sau đợt tạm ứng sắp tới, tỷ lệ chi trả còn lại là 15%. Phương án phân phối lợi nhuận này dựa trên kỳ vọng doanh thu tăng 20% đạt 33.491 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng 7% lên 5.289 tỷ đồng. 

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Sabeco đạt 17.370 tỷ đồng doanh thu thuần, gần 2.364 tỷ đồng lãi ròng; giảm lần lượt 13,5% và 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, Sabeco đặt mục tiêu 33.491 tỷ đồng doanh thu thuần, 5.289 tỷ đồng lãi sau thuế. Với 2.529 tỷ đồng lãi sau thuế, Sabeco mới đạt 48% chỉ tiêu lợi nhuận năm và gần 52% kế hoạch doanh thu năm đề ra.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối quý 3/2021 tổng tài sản của Sabeco đạt 28.428 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 66%) vẫn là tiền, tương tương tiền và tiền gửi có kỳ hạn với giá trị 18.653 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng khoảng 1.380 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ đi vay chỉ khoảng 760 tỷ đồng cuối tháng 9, giảm 22% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng không đáng kể trong cơ cấu nguồn vốn.

 

Lưu Hằng