Nhà Đà Nẵng (NDN) lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 214 tỷ đồng

Huỳnh Linh

26/10/2021 17:45

Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 852 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 293 tỷ đồng. Theo đó, sau 9 tháng, công ty thực hiện được 51% kế hoạch doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận năm.

ctcp-dau-tu-phat-trien-nha-da-nang-1635244813.jpg
 

Theo báo cáo tài chính quý 3/2021 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã: NDN), doanh thu thuần đạt gần 203 tỷ đồng, giảm gần 58% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 81 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận quý 3/2021 giảm so với cùng kỳ là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy Block B giảm.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Nhà Đà Nẵng đạt hơn 437 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 36% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản giảm đáng kể (từ 685 tỷ đồng xuống còn hơn 436 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng công ty giảm hơn 15% xuống còn hơn 214 tỷ đồng.

Trong năm 2021 Nhà Đà Nẵng đặt kế hoạch tổng doanh thu 852,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 293,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,4% và 10,9% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%. 

Tính đến hết ngày 30/9, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng ở mức hơn 1.812 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận giảm gần 47% so với đầu năm về còn gần 307 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh tại dự án Khu phức hợp Monarchy Block B.

Nợ phải phải trả tính đến cuối kỳ của doanh nghiệp ở mức hơn gần 786 tỷ đồng, giảm 35% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là khoản tiền nhận trước của khách hàng, doanh nghiệp này hầu như không đi vay để đầu tư.

Mặt khác, dòng tiền kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp âm hơn 480 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 347 tỷ đồng.

Huỳnh Linh