Nam A Bank báo lãi tăng gần 80% trong năm 2021

Lưu Hằng

09/02/2022 17:24

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt hơn 1.799 tỷ đồng, tăng gần 79% so với năm 2020 và vượt 29% kế hoạch.

nam-a-bank-1644402124.jpg

 

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt hơn 1.799 tỷ đồng, tăng gần 79% so với năm 2020 và vượt 29% kế hoạch.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng gần 65% lên 4.283 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và chứng khoán đầu tư tăng lần lượt 77% và 39,3%, đạt gần 208 tỷ và 273 tỷ. Mặt khác, Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm mạnh 96% xuống còn 8,8 tỷ đồng.

Trong năm 2021, ngân hàng trích gần 780 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 40% so với năm ngoái.

Riêng trong quý IV/2021, thu nhập lãi thuần tăng 50,6% đạt 1.295 tỷ đồng do ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng.

Ngoài ra, phía ngân hàng cũng cho biết việc giảm lãi suất huy động xuyên suốt từ năm 2020 góp phần làm chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng thấp hơn so với mức tăng của thu nhập lãi và các khoản tương tự. Theo đó, thu nhập lãi thuần được cải thiện so với cùng kỳ.

Song, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong quý cuối cùng của năm 2021 vẫn giảm hơn 39% so với cùng kỳ, xuống còn 376 tỷ đồng. Điều này là do chi phí dự phòng rủi ro trong năm 2021 cao gấp 2,5 lần cùng kỳ, cao hơn, trong khi đó, lợi nhuận thuần chỉ nhích nhẹ 5,9%.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản Nam A Bank đạt 153.237 tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng 15,1% lên gần 103.000 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 17,4%, đạt 115.319 tỷ đồng.

Lưu Hằng
Bạn đang đọc bài viết "Nam A Bank báo lãi tăng gần 80% trong năm 2021" tại chuyên mục Tài chính.